Zlatá mince Doba Jiřího z Poděbrad - Král dvojího lidu

Únor 2018 - Pamětní mince ČM - Zlatá mince Doba Jiřího z Poděbrad - Král dvojího lidu
Zlatá mince Doba Jiřího z Poděbrad - Král dvojího lidu

V roce 2018 si připomínáme 560. výročí korunovace Jiřího z Poděbrad českým králem. V konkurenci svatého Václava či Karla IV. je tento panovník často opomíjen – je však třeba dodat, že neprávem. Byl totiž mužem doslova evropského významu a mnohé jeho skutky dalece předběhly svou dobu. Proto se staly námětem čtyřdílné minisérie zlatých mincí České mincovny, z nichž první představuje Jiříka coby krále dvojího lidu.

Jako „království dvojího lidu“ se označují Čechy a Morava po roce 1436, kdy kompaktáta lidem umožnila svobodně se rozhodnout, zda budou přijímat podobojí, či budou katolíky. Tato svoboda však vedla k četným svárům a vzájemné netoleranci – například pražským měšťanem se mohl stát pouze kališník, zatímco Brno bylo přísně katolické. Jiří z Poděbrad zručně lavíroval na pomezí obou těchto náboženství a v éře vlády Ladislava Pohrobka, kdy působil jako zemský správce, mezi nimi úspěšně udržoval rovnováhu. Husitsky orientovaný Jiří byl nábožensky tolerantní i v soukromém životě – obě jeho ženy pocházely z katolických rodin. Když mladý král Ladislav zemřel, zdálo se, že novým panovníkem se stane některý z příslušníků panovnických dynastií – Habsburk nebo Jagellonec –, ale český sněm zvolil 2. března 1458 Jiřího z Poděbrad. Volba byla velmi dramatická. Do té doby byli panovníci přijímáni na základě dědičnosti nebo příslušnosti k tradičním vládnoucím rodům, ale Jiří pocházel pouze z panského stavu domácí šlechty. Přesto byl zvolen jednomyslně. Kališníkům vyhovoval jeho status „husitského krále“, byť umírněného, a přízeň katolíků si získal pomocí obratné diplomacie. Zemi, kterou stále hyzdily jizvy husitských válek, pak Jiří zajistil léta míru a prosperity.

Autorem zlaté mince se stal přední medailér a znalec historických témat ak. soch. Michal Vitanovský. Reverzní straně vévodí Týnský chrám, kam se Jiří z Poděbrad po svém zvolení odebral k děkovné bohoslužbě, husitský kalich, katolický kříž a Svatováclavská koruna. Kompozici doplňuje ještě letopočet korunovace 1458 a opis JIŘÍ Z PODĚBRAD – KRÁL DVOJÍHO LIDU. Pamětní mince České mincovny vycházejí v licenci zahraničního emitenta, kterým je tichomořský ostrov Niue, a jejich averz proto nese jeho nezbytné atributy – jméno a profil královny Alžběty II., nominální hodnotu 5 DOLLARS (NZD) a rok emise 2018. Mezi atributy je zakomponován ještě dekorativní gotický ornament.

V nabídce České mincovny najdete také dřevěnou sběratelskou krabičku ozdobenou tematickou rytinou, která obsahuje ilustrovanou přílohu.Autor: ak. soch. Michal Vitanovský
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 16 mm, hmotnost: 3,11 g

Ryzost: 999,9/1000 Au
Hrana proof: hladká


Proof
(400 ks)
5.750 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2018_5_NZD_Jiri_z_Podebrad_kral_dvojiho_lidu_Au_proof_etue