Značení kvality mince

Značení kvality mince

Značení kvality mince a zkratky:

0/0mince nebyla v oběhu, má ražební lesk, ostré detaily
1/1mince prošla oběhem, všechny detaily jsou neotřelé, drobné vady z oběhu
2/2mince je nepatrně otřelá
3/3mince má neostré kontury, případně drobné stopy koroze či barevné změny povrchu, vykazuje silné stopy oběhu, někdy může být i drobně poškozena. Nápisy mohou být hůře čitelné, mince je však stále určitelná dle typu, data a mincovny


Svatováclavský dukát 1936
stav 0/0
Svatováclavský dukát 1935
stav -3/3-


Zkratky:

b.l. – bez letopočtu
b.z. – bez značky
dírka – dírka
hr. – hrana
just. – gustýrovaný
malý – malý
m.o., st. – měl ouško
napr. – naprasklý
ned., nedor. – nedoražený
o. – ouško
okr. – okraj
opr. – opravený
opr. d. – opravená dírka
škr. – škrábnutý
úh. úder, úhoz, úder
vada mat. – vada materiálu
vlas. – vlasový

Značení materiálů:Au – zlato
Pt – platina
Pd – paladium
Ag – stříbro
Al – hliník
Cu – měď
Ni – nikl


Značení vzácnosti:

R – méně se vyskytující
RR – vzácnější
RRR – vzácný
RRRR – velmi vzácný

5 haléř 1924 – nejvzácnější československá oběhová mince, náklad: ? kusů, dosažená cena na sálové aukci na jaře 2011 byla 460.000,- Kč + 15%


10 koruna 1993 s „malým KČ“ – nejvzácnější oběhová mince České republiky, náklad: 1.000 kusů („omylem“ vpuštěna do oběhu), dosažená cena na sálové aukci na jaře 2011 byla ve stavu 1/1 24.000,- Kč + 15%