Rozdíl kvalit proof a b.k.

Rozdíl kvalit proof a b.k.

Mince v špičkovém provedení nebo v běžné kvalitě – jaký je v tom rozdíl?Řetězový most ve Stádlci
špičková kvalita
Řetězový most ve Stádlci
běžná kvalita


Kvalita proof (špičková):

Kvalitou PROOF neboli špičkovou (někdy se značí PP) se rozumí ražba na vysoce leštěné střížky z razidel, jejichž pole je vysoce leštěno a reliéf matován. Mincím a medailím raženým tímto způsobem se v samotné ražbě, ale i v přípravných a závěrečných etapách, věnuje největší pozornost. Hotové proofové mince a medaile jsou od razidla odebírány ručně a způsobem zamezujícím poškození. Nejvyššího lesku je dosahováno leštěním textilními kotouči.

Hra světel:


Leštěný povrch mince ražené ve špičkové kvalitě se chová jako zrcadlo a proto také vytváří odrazem světla různé efekty, které se zdají pod různými úhly pohledu jinak barevně laděny.

Jako příklad je zde zlatá mince Důl Michal v Ostravě.


Běžná kvalita:

BĚŽNOU kvalitou nebo-li standart (někdy se značí b.k. nebo b.j.) se rozumí ražba ze standardních razidel na standardní střížky. U mincí oběžných je výroba a manipulace se střížky bez zvláštní péče. Ražba probíhá automaticky vysokou rychlostí a jedním zdvihem. Podávání střížků do stroje a vyhazování hotových mincí ze stroje je plně automatické.

200 Kč 400. výročí úmrtí Rudolfa II. – mince ražená v běžné kvalitě leštěný povrch nemá.


A pro srovnání špičková kvalita stříbrné mince:

Leštěný povrch mince ražené ve špičkové kvalitě se chová jako zrcadlo.


Pod určitým úhlem se také leštěná plocha odráží do fotoaparátu jako černá.


Manipulace s mincemi:

Při manipulaci mincemi vyrobené v špičkové (proof) kvalitě musíme dbát zvýšené opatrnosti. Z průhledné kapsle, ve které je mince dodávána, raději vůbec nevyjímáme. Je-li to nutné (např. při vyčištění mince) dotýkáme se jí pouze na hraně nejlépe v rukavičkách. Neopatrným dotykem na leštěné ploše můžeme tyto mince z pohledu sběratelů znehodnotit. Vysoce leštěný povrch, kterého jsme se dotkli, zanechá stopu dotyku (otisk prstu) a ta už většinou nelze vyčistit. Mince, které byly vyjmuty z plastové kapsle by se měly dále označovat jako "původně proof".

Stejně tak musíme být opatrní při manipulaci s běžnou kvalitou, jelikož při vyjmutí mince z kapsle může také dojít k jejímu poškození např. mechanickému (hranka, škrábanec). V takovém případě mince naprosto ztrácí svoji sběratelskou hodnotu a má už „jen“ cenu kovu.Plastová kapsle umožňuje bezpečnou manipulaci s mincí.