Dukátová řada ČR 2020 - Pilíře českého národa - sada čtyř medailí

Leden 2020 - Medaile a repliky hist. mincí - Dukátová řada ČR 2020 - Pilíře českého národa - sada čtyř medailí
Dukátová řada ČR 2020 - Pilíře českého národa - sada čtyř medailí

Tématem tradiční Dukátové řady České mincovny, která se skládá ze čtyř zlatých ražeb, se v roce 2020 staly „Pilíře českého národa“. Soubor ideálů, které nám umožňovaly vzkvétat v časech míru a obstát v časech chaosu, je vyjádřen prostřednictvím nejvýznamnějších osobností české historie.

Tomáš Garrigue Masaryk při své abdikaci v roce 1935 pronesl, že „státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily“. Nepochybně si uvědomoval, jak velké nebezpečí mladé republice hrozí, a apeloval proto na tradiční hodnoty, které jejím občanům umožní vytrvat. Prezident tehdy tyto ideály nekonkretizoval a ani to nebylo potřeba – v době první republiky bylo zřejmé, co má na mysli. Vznik státu a hrdost, která s ním byla spojená, měli lidé stále v živé paměti a pojmy jako demokracie, právo, národ a vlast byly hmatatelnější než dnes... Ideály, které se staly pilíři českého národa, se formovaly po staletí, a jsou platné dodnes:

  • Dukát VÍRA / FIDES: Slovanští věrozvěstové CYRIL A METODĚJ přinesli do naší vlasti nejen křesťanské náboženství, ale také jeho kulturu, tradice, hodnoty a vzdělanost. Svatí bratři si získali srdce a mysli prostých lidí i zemských knížat, kteří pak přijali jejich víru za vlastní.
  • Dvoudukát PRAVDA / VERITAS: Náboženský reformátor MISTR JAN HUS se ve jménu spravedlnosti neváhal postavit neomezené a zkažené moci církevní i světské. Jeho víra, neoblomnost, a především oddanost pravdě ho stály život, ale zažehly plamen vzdoru, který dal lidu naději na změnu.
  • Pětidukát SVOBODA / LIBERTAS: Učitel národů JAN AMOS KOMENSKÝ byl oddaný vědění a jeho předávání dalším generacím. Poté, co byl pro svou víru nucen opustit vlast a odejít do exilu, burcoval evropské svědomí a svůj život zasvětil boji za náboženská práva a národní svobodu.
  • Desetidukát DŮSTOJNOST / DIGNITAS: Prezident osvoboditel TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK rozbil okovy habsburské monarchie a přinesl nám vytouženou nezávislost. Jeho důstojná osoba dodala mladé republice prestiž, renomé a respekt, které potřebovala, aby obstála v překotně se měnícím světě.

Averzní strany dukátových ražeb předkládají portréty jednotlivých osobností, jejich atributy a názvy jejich ctností v latině. Reverzní strana, která je všem čtyřem ražbám společná, nese metaforické vyobrazení těchto pilířů, jejich názvy v češtině a také naše heraldická zvířata. Propracované reliéfy jsou dílem jabloneckého pedagoga a předního medailéra Mgr. Petra Horáka.

Čtveřice zlatých ražeb je uložena do luxusní dřevěné etue doplněné speciálním certifikátem pravosti, který přibližuje význam jednotlivých osobností a jejich ideálů.Autor: Mgr. Petr Horák
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 19.75, 25, 34 42 mm, hmotnost: 3.49, 6.98, 17.45 a 34.91 g

Ryzost: 986/1000 Au
Hrana proof: hladká


Proof
(100 ks)
---
(0 ks skladem)
Další obrázky
2020_0_Dukatova_rada_CR_Au_etue_1
2020_0_Dukatova_rada_CR_Au_etue_2
2020_0_Dukatova_rada_CR_Au_etue_3
2020_0_Dukatova_rada_CR_Au_etue_4
2020_0_Dukatova_rada_CR_Au_etue_5
2020_1_dukat_CR_Au_Vira_Cyril_a_Metodej_proof
2020_10_dukat_CR_Au_Dustojnost_Masaryk_proof
2020_2_dukat_CR_Au_Pravda_mistr_Jan_Hus_proof
2020_5_dukat_CR_Au_Svoboda_Komensky_proof