Zlatá půluncová medaile Vydání čtyř pražských artikulů

Červenec 2020 - Medaile a repliky hist. mincí - Zlatá půluncová medaile Vydání čtyř pražských artikulů
Zlatá půluncová medaile Vydání čtyř pražských artikulů

V roce 2020 si připomínáme 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů. Při této příležitosti vychází půluncová zlatá medaile České mincovny, která je součástí volného cyklu nejkrásnějších nerealizovaných návrhů přihlášených do soutěží České národní banky.

Plamínek první pražské defenestrace roku 1419 zažehl požár husitských válek, do kterých se zapojily všechny společenské vrstvy českého státu. Ačkoli se zájmy jednotlivých husitských stran, šlechty, měst a poddanského obyvatelstva rozcházely, podařilo se jim hned na počátku revoluce zformulovat společný program. Čtyři pražské artikuly – politické a věroučné články – si daly za cíl nápravu církve i celé křesťanské společnosti. Požadovaly svobodný výklad bible včetně kázání v národních jazycích, a to i bez zprostředkování kněžími; přijímání pod obojí – chleba i kalicha; konec světského panování kněží, kteří měli být zbaveni majetku; a rovné trestání smrtelných hříchů bez ohledu na společenské postavení hříšníků. Artikuly, které byly vydány roku 1420, byly výsledkem padesátiletého úsilí reformních teoretiků od Jana Viklefa přes Jana Husa po Jakoubka ze Stříbra a nezanedbatelný podíl na jejich formulaci měli pražští univerzitní mistři. Staly se základním zákonem husitského hnutí, ale pro svůj převratný charakter nikdy nemohly být v plnosti uplatněny – světských statků a vlivu se nehodlali vzdát ani husitští kněží a rovná trestní odpovědnost pro šlechtu a poddané byla ve středověké realitě trojího lidu nemyslitelná… Po skončení husitských válek tak došlo ke schválení jediného artikulu – Čechům bylo přiznáno přijímání z kalicha.

Jako předloha pamětní medaile posloužil výtvarný návrh medailéra MgA. Josefa Oplištila, který v soutěži České národní banky obdržel druhé místo. Kompozice averzní strany evokuje středověký dokument opatřený čtveřicí pečetí. Jednotlivé stuhy nesou nápisy SVOBODA KÁZÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ POD OBOJÍ, KONEC PANOVÁNÍ KNĚŽÍ a ROVNÉ TRESTÁNÍ HŘÍCHŮ. Příslušné „pečetě“ pak obsahují výjevy, které charakterizují jednotlivé artikuly – kázajícího laika, chléb a kalich, přeškrtnuté bohatství a krále s poddaným, kteří klečí před slepou spravedlností. Kompozice reverzní strany odpovídá averzu – do jednotlivých „pečetí“ jsou umístěna heraldická zvířata České republiky doplněná nápisem PRAVDA BOŽÍ VÍTĚZÍ.

Emisní náklad čítá pouhých 99 kusů. Každá medaile je ručně číslována na hraně a doplněna speciálním certifikátem pravosti, který přibližuje význam čtyř pražských artikulů.Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 28 mm, hmotnost: 15.56 g

Ryzost: 999,9/1000 Au
Hrana proof: hladká, číslovaná


Proof
(99 ks)
39.990 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2020_Au_medaile_Ctyri_prazske_artikuly_etue_1
2020_Au_medaile_Ctyri_prazske_artikuly_etue_2