10 € - 250. výročie narodenia Antona Bernoláka

2012 - 10 € - 250. výročie narodenia Antona Bernoláka
10 € - 250. výročie narodenia Antona Bernoláka

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 10 €.

Emise: 18.9. 2012

Anton Bernolák (3. 10. 1762 - 15. 1. 1813) je jednou z najvýznamnejších osobností slovenskej histórie. Patrí k vedúcim postavám slovenského národného života druhej polovice 18. storočia a začiatku 19. storočia. Bol významným jazykovedcom, prvým kodifikátorom slovenského spisovného jazyka, katolíckym kňazom a aktívnym propagátorom slovenského národného života a vzdelanosti.

Vo svojich jazykovedných prácach opísal všetky stránky slovenského jazyka a prácou Filologicko-kritická rozprava o slovenských písmenách (Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum) z roku 1787 zdôvodnil potrebu uzákoniť jednotnú podobu spisovného slovenského jazyka. V jej prílohe pod názvom Orthographia uverejnil prvé jednotné pravopisné zásady slovenčiny. V knihe Grammatica Slavica (1790), opísal jej gramatickú stavbu. Vedecký opis slovenského jazyka dovŕšil spisom Etymologia vocum Slavicarum (1791), v ktorom sa zaoberal spôsobmi tvorenia slov.

Zdroj: www.nbs.skAutor: Pavel Károly
Rytec: Dalibor Schmidt
Razila: Mincovna Kremnica š.p.

Průměr: 34 mm, hmotnost: 18 g

Ryzost: 925/1000 Ag, 75/1000 Cu
Hrana proof: hladká, nápis: „TU MÁTE SLOVO MOJE O REČI VAŠEJ“
Hrana b.k.: hladká, nápis: „TU MÁTE SLOVO MOJE O REČI VAŠEJ“


Proof
(6950 ks)
850 Kč
(0 ks skladem)
Běžná kvalita
(5200 ks)
700 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
13_2012_10_Euro_Bernolak_bezna_kvalita
13_2012_10_Euro_Bernolak_etue
13_2012_10_Euro_Bernolak_letak_1
13_2012_10_Euro_Bernolak_letak_2
13_2012_10_Euro_Bernolak_mince_avers
13_2012_10_Euro_Bernolak_mince_revers
xetue_stribrne_SR