10 € - 100. výročie prijatia Memorandum národa slovenského

2011 - 10 € - 100. výročie prijatia Memorandum národa slovenského
10 € - 100. výročie prijatia Memorandum národa slovenského

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 10 €.

V dňoch 6. – 7. júna 1861 sa v Turčianskom Svätom Martine konalo Slovenské národné zhromaždenie, fórum zástupcov slovenských miest a obcí, ktoré prijalo politický program s názvom Memorandum národa slovenského. Dokument definoval požiadavky Slovákov na uznanie národnej svojbytnosti v štátoprávnej, politickej, kultúrnej a jazykovej oblasti v rámci viacnárodného Uhorska. Jeho hlavným tvorcom bol Štefan Marko Daxner. Zhromaždenie zvolilo Stály národný výbor na čele s Jánom Franciscim, ktorého úlohou bolo presadzovať prijaté uznesenia do života.

Memorandum patrí k najvýznamnejším dokumentom národnoemancipačných snáh Slovákov. Vyjadrilo princípy národnej identity a myšlienku rovnoprávnosti, ktoré tvorili základnú platformu slovenskej politiky v prístupe k riešeniu národnej otázky až do rozpadu Rakúsko-Uhorska v roku 1918.

Zdroj: www.nbs.skAutor: avers: Mgr. art. Andrea Rolková, Pavel Károly revers: Mária Poldaufová
Rytec: Dalibor Schmidt
Razila: Mincovna Kremnica š.p.

Průměr: 34 mm, hmotnost: 18 g

Ryzost: 925/1000 Ag, 75/1000 Cu
Hrana proof: hladká, nápis: "ZA NÁRODNÚ SVOJBYTNOSŤ A ROVNOPRÁVNOSŤ"
Hrana b.k.: hladká, nápis: "ZA NÁRODNÚ SVOJBYTNOSŤ A ROVNOPRÁVNOSŤ"


Proof
(9100 ks)
849 Kč
(0 ks skladem)
Běžná kvalita
(9500 ks)
699 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
07_2011_10_Euro_Memorandum_SR_bk
07_2011_10_Euro_Memorandum_SR_etue
07_2011_10_Euro_Memorandum_SR_letak_1
07_2011_10_Euro_Memorandum_SR_letak_2
07_2011_10_Euro_Memorandum_SR_mince_avers_proof
07_2011_10_Euro_Memorandum_SR_mince_revers_proof
xetue_stribrne_SR