20 € - Pamiatkova rezervácia Trnava

2011 - 20 € - Pamiatkova rezervácia Trnava
20 € - Pamiatkova rezervácia Trnava

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 20 €.

Emise: 27.9.2011

Trnava patrí k najvýznamnejším mestám Slovenska. Vyznačuje sa bohatou históriou a množstvom architektonických skvostov, ku ktorým patria predovšetkým cenné cirkevné pamiatky. Historická zástavba má korene v starších osadách, ležiacich na križovatke starých obchodných ciest. Prvýkrát sa sídlo spomína v listine ostrihomského arcibiskupa z roku 1211. Prosperujúce trhové miesto dostalo výsady slobodného kráľovského mesta od kráľa Bela IV. v roku 1238, vďaka čomu je pokladané za najstaršie doložené kráľovské mesto na území Slovenska. V 16. storočí prevzala Trnava na 150 rokov úlohy cirkevného a kultúrneho centra krajiny, pretože južné časti Uhorska ohrozovali a okupovali Turci. Roku 1543 sa sem presídlil ostrihomský prímas a zasadali tu cirkevné synody. Vďaka tejto skutočnosti a množstvu kostolov na jej území dostala prívlastok „slovenský Rím“. Kardinál Peter Pázmány založil v meste v roku 1635 univerzitu a Trnava sa stala i centrom najvyššieho vzdelávania. Jej historické jadro bolo v roku 1987 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

Zdroj: www.nbs.skAutor: Mgr. art. Roman Lugár
Rytec: Dalibor Schmidt
Razila: Mincovna Kremnica š.p.

Průměr: 40 mm, hmotnost: 33,63 g

Ryzost: 925/1000 Ag, 75/1000 Cu
Hrana proof: hladká, nápis: „NAJKRAJŠIE HISTORICKÉ MESTÁ“
Hrana b.k.: hladká, nápis: „NAJKRAJŠIE HISTORICKÉ MESTÁ“


Proof
(9950 ks)
1.399 Kč
(0 ks skladem)
Běžná kvalita
(8150 ks)
1.299 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
09_2011_20_Euro_Trnava_bk
09_2011_20_Euro_Trnava_etue
09_2011_20_Euro_Trnava_letak_1
09_2011_20_Euro_Trnava_letak_2
09_2011_20_Euro_Trnava_mince_avers_proof
09_2011_20_Euro_Trnava_mince_revers_proof
xetue_stribrne_SR