10 € - Zoborské listiny - 900. výročie vzniku prvej z dvoch listín

2011 - 10 € - Zoborské listiny - 900. výročie vzniku prvej z dvoch listín
10 € - Zoborské listiny - 900. výročie vzniku prvej z dvoch listín

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 10 €.

Emise: 16.3.2011

Zoborské listiny z roku 1111 a 1113 sú najstaršími zachovanými listinnými originálmi na Slovensku. Listina z roku 1111 je napísaná na pergamene, má rozmery 560x320 mm a je takmer nepoškodená. Je rozsudkovou listinou v spore Zoborského opáta Gaufreda s vyberačmi kráľovských daní o tretinu z mýtnych poplatkov v hradnom obvode Nitry a pri rieke Váh až po Trenčín, ktoré zoborskému kostolu udelil kráľ Štefan I. V spore vystupuje vyše dvadsať svedkov, predstaviteľov svetských i cirkevných inštitúcií v Nitre.

Listina z roku 1113 obsahuje súpis majetkov Zoborského opátstva. Je zachovaná na poškodenom hrubom pergamene s rozmermi 460x620 mm, z ktorého časť chýba. Spomína sa v nej do 200 miestnych názvov, ktoré sú dokladom vyvinutého včasnostredovekého osídlenia ako aj prevažnej slovacity príslušného územia na začiatku 12. storočia. Na listinách sa nezachovali pečate ani znaky spečatenia. Obe sú v súčasnosti uložené v Nitrianskom biskupskom archíve.

Autor spodního obrázku: pan Martin Hlauka, zdroj: www.nbs.skAutor: Mgr. art. Peter Valach
Rytec: Dalibor Schmidt
Razila: Mincovna Kremnica š.p.

Průměr: 34 mm, hmotnost: 18 g

Ryzost: 900/1000 Ag, 100/1000 Cu
Hrana proof: hladká, nápis: "● NAJSTARŠIE ZACHOVANÉ LISTINY NA SLOVENSKU"
Hrana b.k.: hladká, nápis "● NAJSTARŠIE ZACHOVANÉ LISTINY NA SLOVENSKU"


Proof
(8950 ks)
750 Kč
(0 ks skladem)
Běžná kvalita
(7300 ks)
625 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
06_2011_10_Euro_Zoborske_listiny_etue
06_2011_10_Euro_Zoborske_listiny_letak_1
06_2011_10_Euro_Zoborske_listiny_letak_2
06_2011_10_Euro_Zoborske_listiny_mince_avers_proof
06_2011_10_Euro_Zoborske_listiny_mince_revers_proof
xetue_stribrne_SR