Juraj Fándly - 250. výročí narození

2000 - Juraj Fándly - 250. výročí narození
Juraj Fándly - 250. výročí narození

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Sk.

Juraj Fándly (21. 10. 1750 – 7. 3. 1811) – katolícky kňaz, spisovateľ a ľudovýchovný pracovník, bol zanieteným národným buditeľom a propagátorom slovenčiny. Patril k vedúcim osobnostiam osvieteneckej skupiny bernolákovcov, ktorá na čele s Antonom Bernolákom, vytvorila koncepciu slovenskej národnoobrodeneckej ideológie a pokúsila sa uzákoniť slovenčinu ako spisovný jazyk.

Ako osvietenec si uvedomoval dôležitosť sprostredkovania vzdelania jednoduchému človeku. Za jeden z prostriedkov považoval kazateľskú činnosť. Predstavy o nej zhrnul v rozsiahlom diele Prihodné a svátečné kázne. Svoje poslanie videl tiež vo vydávaní kníh pre všetky vrstvy obyvateľstva (Piľní domajší a poľní hospodár, O úhoroch ai včelách rozmlúváňí, Zelinkár), ktoré prinášali nielen ľudové recepty na zlepšenie hospodárenia, ale sprostredkovávali poznatky významných súvekých vzdelencov i európske kultúrne dedičstvo predchádzajúcich generácií. Cirkevno-náboženské reformy cisára Jozefa II. vysvetľuje a obhajuje v poučno-zábavnom diele Dúverná zmlúva mezi mňíchom a diáblom.Autor: akad. sochař Michal Gavula
Rytec: Dalibor Schmidt
Razila: Mincovňa Kremnica

Průměr: 34 mm, hmotnost: 20 g

Ryzost: 750/1000 Ag, 250/1000 Cu
Hrana proof: hladká, nápis „NIE SILOU ANI MOCOU ALE MOJÍM DUCHOM“
Hrana b.k.: hladká, nápis „NIE SILOU ANI MOCOU ALE MOJÍM DUCHOM“


Proof
(1600 ks)
---
(0 ks skladem)
Běžná kvalita
(9900 ks)
---
(0 ks skladem)
Další obrázky
xetue_stribrne_SR
xxfandly_1
xxfandly_2