Andrej Kmeť – 100. výročie úmrtia

2008 - Andrej Kmeť – 100. výročie úmrtia
Andrej Kmeť – 100. výročie úmrtia

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Sk.

Emise: 12.2.2008

Andrej Kmeť (19. 11. 1841 – 16. 2. 1908) – kňaz, národovec a vedec amatér – botanik, archeológ, etnograf a múzejník, je jedným z posledných polyhistorov slovenských národných dejín. Patril k popredným predstaviteľom a organizátorom vedeckého a kultúrneho života a je považovaný za zakladateľa slovenského múzejníctva.

Bol iniciátorom založenia Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Turčianskom Sv. Martine (1893) a jej prvým a doživotným predsedom. Zaslúžil sa o výstavbu prvej budovy Slovenského národného múzea v Turčianskom Sv. Martine (1906 – 1907). Múzeu daroval množstvo zbierok, z ktorých k najcennejším patria herbár obsahujúci viac ako 77 tisíc položiek a kostrové pozostatky mamuta. Je autorom množstva popularizačných i odborných článkov a knižných prác. Zaujímal sa o etnografiu, folkloristiku a slovenské ľudové umenie propagoval aj v zahraničí. Najväčšie úspechy dosiahol v botanike a jeho meno nesú viaceré ním objavené rastliny. Bol členom niekoľkých domácich a medzinárodných vedeckých spoločností.Autor: Štefan Novotný
Rytec: Dalibor Schmidt
Razila: Mincovňa Kremnica

Průměr: 34 mm, hmotnost: 18 g

Ryzost: 900/1000 Ag, 100/1000 Cu
Hrana proof: hladká, nápis: „POZNÁVAJME KRAJE SVOJE A POZNÁME SAMÝCH SEBA“
Hrana b.k.: hladká, nápis: „POZNÁVAJME KRAJE SVOJE A POZNÁME SAMÝCH SEBA“


Proof
(3400 ks)
---
(0 ks skladem)
Běžná kvalita
(4000 ks)
---
(0 ks skladem)
Další obrázky
52_2008_200Sk_Kmet_bk
xetue_stribrne_SR
xxKmet_1
xxKmet_2