150. let spisovné slovenštiny

1993 - 150. let spisovné slovenštiny
150. let spisovné slovenštiny

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Sk.

Pod vplyvom ťažkého sociálneho postavenia, národnostného útlaku Slovákov a celoeurópskych tendencií silnejúceho národnoemancipačného hnutia sa v 30. rokoch 19. stor. vyprofilovala silná revolučná vlastenecná generácia. Na jej čele stáli: Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža. Ich zásluhou výrazne pokročil proces konštituovania Slovákov na moderný národ, ktorý sa začal dožadovať svojho štátoprávneho postavenia. Významným krokom v tomto procese bola kodifikácia spisovnej slovenčiny. Zásady nového spisovného jazyka boli prijaté na stretnutí Štúra, Hurbana a Hodžu v Hlbokom v roku 1843, ktoré Štúr neskôr rozpracoval v diele Nauka reči slovenskej. Hoci pokusy o kodifikáciu slovenčiny sa vyskytli aj v predchádzajúcom období, no štúrovská slovenčina sa ukázala ako najvhodnejšia, najživotaschopnejšia a bola prijateľná pre celý národ.Autor: Miroslav Ronai
Razila: Mincovňa Kremnica

Průměr: 34 mm, hmotnost 20 g

Ryzost: 750/1000 Ag, 250/1000 Cu
Hrana proof: hladká
Hrana b.k.: hladká


Proof
(2000 ks)
---
(0 ks skladem)
Běžná kvalita
(28818 ks)
---
(0 ks skladem)
Další obrázky
02_1993_200Sk_Slovencina_bk
xetue_stribrne_SR
xxslovencina_1
xxslovencina_2