Rok ochrany evropské přírody

1995 - Rok ochrany evropské přírody
Rok ochrany evropské přírody

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Sk.

Rok 1995 vyhlásila Rada Európy za Rok ochrany európskej prírody (European Nature Conservation Year - ENCY 1995). Pokračuje týmto v dlhodobej tradícii šírenia myšlienky starostlivosti o životné prostredie. Slovensko sa stalo členom Rady Európy 30.6.1993. V tomto roku sa utvoril aj Slovenský výbor pre ENCY 1995. V auguste 1994 schválila vláda Slovenskej republiky Celospoločenský program ENCY 1995. Slovensko sa v ňom hlási k ideálom a posolstvu tejto celoeurópskej kampane, ktorej cieľom je pripomenúť význam ochrany prírody a zaktivizovať okrem úzkeho okruhu ochranárskych organizácií aj celú spoločnosť. V rámci Celospoločenského programu ENCY 1995 pre Slovensko boli realizované viaceré projekty - mapovanie, záchrana a obnova mokradí, ochrana ekologicky významných biotopov, ozeleňovanie miest, obcí a areálov škôl, revitalizácie riečnej siete a mnohé iné.Autor: Miroslav Ronai
Razila: Mincovňa Kremnica

Průměr: 34 mm, hmotnost 20 g

Ryzost: 750/1000 Ag, 250/1000 Cu
Hrana proof: hladká, s vlysem : „ENCY 1995“
Hrana b.k.: hladká, s vlysem : „ENCY 1995“


Proof
(2000 ks)
---
(0 ks skladem)
Běžná kvalita
(16600 ks)
---
(0 ks skladem)
Další obrázky
xetue_stribrne_SR
xxrok_ochrany_1
xxrok_ochrany_2