100. výročí narození Jozefa Cígera Hronského

1996 - 100. výročí narození Jozefa Cígera Hronského
100. výročí narození Jozefa Cígera Hronského

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Sk.

Jozef Cíger Hronský (23.2.1896 Zvolen - 13.7.1960 Luján, Argentína), patrí medzi najvýznamnejších reprezentantov modernej slovenskej literatúry. Pokladá sa za priekopníka nových smerov slovenského literárneho vývinu v 20. storočí. Je autorom mimoriadne obľúbených kníh pre deti a mládež, zbierok noviel, románov a cestopisných čŕt. Bol popredným predstaviteľom Matice slovenskej, vrcholnej slovenskej kultúrnej a vedeckej ustanovizne. Určil jej vývojový program, ktorý sledoval všestranný rozvoj slovenskej národnej kultúry. Zaslúžil sa nielen o rast jej členskej základne, ale aj o vytvorenie jej vedeckých odborov a vybudovanie Slovenskej národnej knižnice. Mimoriadne zásluhy sa Hronskému pripisujú v súvislosti s rozvojom vydavateľskej činnosti - založil novú tlačiareň Neografia, ktorá bola v tom čase najvýkonnejšou tlačiarňou na Slovensku, čím zabezpečil finančnú samostatnosť Matice slovenskej. V matičných aktivitách pokračoval aj v exile v Argentíne. V roku 1959 bol spoluzakladateľom Zahraničnej Matice slovenskej.Autor: Patrik Kovačovský
Razila: Mincovňa Kremnica

Průměr: 34 mm, hmotnost 20 g

Ryzost: 750/1000 Ag, 250/1000 Cu
Hrana proof: hladká, s vlysem : „NIET KRAJŠÍCH SLOV AKO SKUTKY“
Hrana b.k.: hladká, s vlysem : „NIET KRAJŠÍCH SLOV AKO SKUTKY“


Proof
(1500 ks)
---
(0 ks skladem)
Běžná kvalita
(12750 ks)
---
(0 ks skladem)
Další obrázky
13_1996_200Sk_Hronsky_bk
xetue_stribrne_SR
xxhronsky_1
xxhronsky_2