200. výročí narození Samuela Jurkoviča

1996 - 200. výročí narození Samuela Jurkoviča
200. výročí narození Samuela Jurkoviča

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Sk.

Významným obdobím v histórii Slovenska sú štyridsiate roky 19. storočia, kedy vyvrcholila snaha skupiny slovenskej inteligencie o konštituovanie novodobého slovenského národa a dosiahnutie jeho svojbytnosti. Významným predstaviteľom tejto skupiny bol učiteľ Samuel Jurkovič (9.2.1796 - 13.7.1873 Brezová pod Bradlom), národovec a bojovník za hospodárske povznesenie slovenského ľudu. Ako všestranne činný kultúrno-osvetový pracovník sa zaslúžil o zvýšenie úrovne dedinských škôl, stál pri zrode čitateľských spolkov a knižníc pre široké ľudové vrstvy. Založil Slovenské národné divadlo nitranské, ktoré sa stalo na dlhú dobu vzorom pre rozvíjajúce sa slovenské ochotnícke divadelníctvo. V celoeurópskom kontexte je významný vznik Spolku gazdovského v Sobotišti, ktorý založil v roku 1845 ako prvé svojpomocné úverové družstvo na európskom kontinente, čím sa natrvalo zapísal do dejín svetového družstevníctva.Autor: Patrik Kovačovský
Razila: Mincovňa Kremnica

Průměr: 34 mm, hmotnost 20 g

Ryzost: 750/1000 Ag, 250/1000 Cu
Hrana proof: hladká, s vlysem : „V službách národa“
Hrana b.k.: hladká, s vlysem : „V službách národa“


Proof
(1600 ks)
---
(0 ks skladem)
Běžná kvalita
(14900 ks)
---
(0 ks skladem)
Další obrázky
12_1996_200Sk_Jurkovic_bk
xetue_stribrne_SR
xxjurkovic_1
xxjurkovic_2