Samuel Mikovíni - 250. výročí úmrtí

2000 - Samuel Mikovíni - 250. výročí úmrtí
Samuel Mikovíni - 250. výročí úmrtí

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 500 Sk.

Samuel Mikovíni (1686 - 23. 3. 1750) - učenec svetového mena, rytec, matematik, geodet, astronóm, kartograf, vodohospodár, architekt a pedagóg, patrí k popredným predstaviteľom vedy a techniky v 18. storočí.

Jeho znalosti a schopnosti boli prínosom pre viaceré vedecké disciplíny i hospodársku prax. Vo svojom diele spojil umelecký talent s osvietenským pohľadom na astronómiu, geografiu, kartografiu a hydrológiu. Vyhotovil prvé moderné mapy väčšiny stolíc Uhorska, pričom vychádzal z vlastných meraní a použil vlastnú unikátnu kartografickú metódu. Projektoval a realizoval ochranné hrádze na Dunaji a Váhu, budoval regulačné a odvodňovacie stavby vo viacerých regiónoch Uhorska. Vypracoval plány na stavbu kráľovského paláca v Budíne, pre ktorú realizoval úpravu hradného vrchu a stavbu vodárne. V okolí Banskej Štiavnice využíval vodu zo sústavy umelých jazier na banské účely. V roku 1735 z poverenia panovníka založil v Banskej Štiavnici prvú Banskú školu v Európe a stal sa jej riaditeľom a profesorom. Aj jeho zásluhou patrilo vtedajšie stredoslovenské baníctvo k technicky najvyspelejším na svete.Autor: Ing. Milan Virčík
Razila: Mincovňa Kremnica

Průměr: 40 mm, hmotnost: 33.63 g

Ryzost: 925/1000 Ag, 75/1000 Cu
Hrana proof: hladká, s vlysem : „KARTOGRAF - MATEMATIK - STAVITEĽ...“
Hrana b.k.: hladká, s vlysem : „KARTOGRAF - MATEMATIK - STAVITEĽ...“


Proof
(1500 ks)
---
(0 ks skladem)
Běžná kvalita
(9500 ks)
---
(0 ks skladem)
Další obrázky
xetue_stribrne_SR
xxmikoviny_1
xxmikoviny_2