Začátek třetího tisíciletí

2001 - Začátek třetího tisíciletí
Začátek třetího tisíciletí

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 500 Sk.

V posledný deň roku 2000 sme sa rozlúčili veľkolepými oslavami a ohňostrojmi s druhým tisícročím a vstúpili do nového, tretieho tisícročia. Tento výnimočný časový medzník v dejinách ľudstva je aj vhodnou príležitosťou na zamyslenie sa.

Rozvoj civilizácie a poznania vo všetkých sférach ľudskej činnosti, rýchly pokrok v oblasti vedy a techniky prinášajú mnohé pozitívne výsledky. Rastie životná úroveň obyvateľstva a predlžuje sa ľudský život. Naďalej sa však vynárajú aj mnohé problémy, súvisiace s hrozbou zneužitia ľudského poznania, s potrebou ochrany životného prostredia a pomoci najchudobnejším krajinám sveta. Do nového tisícročia vstupujeme s nádejou, že bude obdobím humánnejším, tolerantnejším a ďalší vývoj povedie k väčšej ochote riešiť konflikty mierovou cestou a k zvýšeniu zodpovednosti za všetko, čo zanecháme ďalším generáciám.Autor: Patrik Kovačovský
Rytec: Dalibor Schmidt
Razila: Mincovňa Kremnica

Průměr: opsané kružnice: 45 mm, tvar: trojúhelník se zaoblenými stranami, hmotnost: 31.1 g

Ryzost: 999/1000 Ag
Hrana proof: hladká
Hrana b.k.: hladká


Proof
(4000 ks)
---
(0 ks skladem)
Běžná kvalita
(12600 ks)
---
(0 ks skladem)
Další obrázky
xetue_stribrne_SR
xxTisiciletiN_1
xxTisiciletiN_2