Josef Škultéty - 150. výročí narození

2003 - Josef Škultéty - 150. výročí narození
Josef Škultéty - 150. výročí narození

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Sk.

Jozef Škultéty (25.11.1853 – 19.1.1948) – literárny kritik a historik, prozaik, jazykovedec, editor, prekladateľ a publicista, doživotný správca Matice slovenskej a univerzitný profesor - patrí k vedúcim osobnostiam slovenského národného hnutia a bojovníkom za národný život a slovenskú kultúru. Začínal publikovaním poviedok, významnejšie sú však jeho literárnokritické a literárnohistorické diela. Na stránkach Slovenských pohľadov a Národných novín predstavoval a kriticky hodnotil tvorbu súčasných i starších slovenských autorov, slovanskú a inú svetovú literatúru. Venoval sa tiež historickým prácam. Zaoberal sa jazykovedou, pričom sa zameral najmä na gramatiku a spisovnú normu slovenčiny. Absolvoval študijnú cestu do Ruska, nadviazal styky s poprednými osobnosťami Ruska, Srbska, Poľska i Švédska, ktoré ho neraz navštívili. Svojou činnosťou viac ako pol storočia výrazne ovplyvňoval a usmerňoval vývin a rozvoj politického, kultúrneho, literárneho a vedeckého života na Slovensku.Autor: Miroslav Ronai
Rytec: Dalibor Schmidt
Razila: Mincovňa Kremnica

Průměr: 34 mm, hmotnost 20 g

Ryzost: 750/1000 Ag, 250/1000 Cu
Hrana proof: hladká, s vlysem : „VYTRVALOSŤ A VERNOSŤ NÁRODNÉMU IDEÁLU“
Hrana b.k.: hladká, s vlysem : „VYTRVALOSŤ A VERNOSŤ NÁRODNÉMU IDEÁLU“


Proof
(2700 ks)
---
(0 ks skladem)
Běžná kvalita
(8300 ks)
---
(0 ks skladem)
Další obrázky
xetue_stribrne_SR
xxSkultetyN_1
xxSkultetyN_2