Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie

2004 - Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie
Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Sk.

Európska únia je výsledkom procesu zjednocovania Európy, ktorý sa začal po druhej svetovej vojne. Jej predchodcami boli Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ (1951), Európske spoločenstvo pre atómovú energiu a Európske hospodárske spoločenstvo (1957). K ich zakladajúcim štátom – Belgicku, Francúzsku, Holandsku, Luxembursku, Nemecku a Taliansku – sa postupne pridali Dánsko, Írsko, Veľká Británia, Grécko, Španielsko a Portugalsko. Po vzniku EÚ pristúpili Fínsko, Rakúsko a Švédsko. Názov Európska únia bol prijatý vo februári 1992, keď bola v Maastrichte podpísaná Zmluva o Európskej únii, ktorá vstúpila do platnosti v novembri 1993. Európska únia je založená na zásadách slobody, demokracie, rešpektovaní ľudských práv a slobôd. Je základným cieľom je podporovať udržateľný a vyvážený ekonomický a sociálny pokrok, najmä vytvorením zóny bez vnútorných hraníc, posilňovaním ekonomickej a sociálnej súdržnosti a zavedením hospodárskej a menovej únie s jednotnou menou.

Prvého mája 2004 sa uskutočnilo najväčšie rozširovanie Európskej únie v jej histórii a k doterajším 15 členským krajinám pribudlo desať nových - Cyprus, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.Autor: Mgr. art. Patrik Kovačovský
Rytec: averz: Libuše Franckeová, reverz: Martina Pechholdová
Razila: Bižuterie Česká Mincovna Jablonec nad Nisou

Průměr: 34 mm, hmotnost 20 g

Ryzost: 750/1000 Ag, 250/1000 Cu
Hrana proof: hladká, s vlysem „ROZŠÍRENIE EURÓPSKEJ ÚNIE O DESAŤ KRAJÍN“
Hrana b.k.: hladká, s vlysem „ROZŠÍRENIE EURÓPSKEJ ÚNIE O DESAŤ KRAJÍN“


Proof
(4700 ks)
---
(0 ks skladem)
Běžná kvalita
(10500 ks)
---
(0 ks skladem)
Další obrázky
xetue_stribrne_SR
xxvstupSReuN_1
xxvstupSReuN_2