Ochrana přírody a krajiny – Národní park Slovenský kras

2005 - Ochrana přírody a krajiny – Národní park Slovenský kras
Ochrana přírody a krajiny – Národní park Slovenský kras

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 500 Sk.

Národný park Slovenský kras sa nachádza v juhozápadnej časti východného Slovenska. Bol vyhlásený v roku 2002 na výmere 34 611 ha a je najväčším krasovým územím Slovenska. Vyznačuje sa množstvom krasových foriem, kaňonovitými dolinami rieky Slaná a Štítnického potoka, jaskyňami a priepasťami. Charakteristické pre túto oblasť sú Zádielska a Hájska tiesňava, ako aj známe a hojne navštevované jaskyne Gombasecká, Jasovská a Domica. Raritou je Silická ľadnica, priepasť so stálou ľadovou výzdobou.

Rôznorodosťou flóry patrí k najbohatším oblastiam strednej Európy; známy je najmä vzácny kandík psí. Z botanického hľadiska sú najdôležitejšie endemické druhy, napríklad rumenica turnianska a chudôbka drsnoplodá Klášterského. Národný park je jedným z ornitologicky najvýznamnejších území Slovenska a je v ňom aj pestré zastúpenie ostatného živočíšstva. Pozoruhodný je výskyt všetkých 24 druhov netopierov z územia Slovenska.Autor: Mária Poldaufová
Rytec: Libuše Franckeová, Ivan Eyman
Razila: Bižuterie Česká Mincovna Jablonec nad Nisou

Průměr: 40 mm, hmotnost: 33,63 g

Ryzost: 925/1000 Ag, 75/1000 Cu
Hrana proof: hladká, reliéfní nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“
Hrana b.k.: hladká, reliéfní nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“


Proof
(3600 ks)
---
(0 ks skladem)
Běžná kvalita
(8500 ks)
---
(0 ks skladem)
Další obrázky
45_2005_500Sk_Kras_bk
xetue_stribrne_SR
xxKrasN_1
xxKrasN_2