Karol Kuzmány - 200. výročí úmrtí

2006 - Karol Kuzmány - 200. výročí úmrtí
Karol Kuzmány - 200. výročí úmrtí

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Sk.

Karol Kuzmány (16. 11. 1806 – 14. 8. 1866) – spisovateľ, cirkevný hodnostár, pedagóg a podpredseda Matice slovenskej, patril k ústredným osobnostiam národného, literárneho i cirkevného života na Slovensku v 19. storočí. Angažoval sa po boku štúrovcov v slovenskom národnom hnutí, roku 1849 bol členom delegácie, ktorá cisárovi Františkovi Jozefovi I. predložila dokument s národnými a štátoprávnymi požiadavkami Slovákov. Aktívne sa zúčastnil zakladania Matice slovenskej roku 1863, stal sa jej prvým podpredsedom, zaslúžil sa o všestranný rozvoj jej činnosti a prispel k založeniu slovenského gymnázia v Martine. Bol iniciátorom a organizátorom literárneho života a vydavateľom literárneho časopisu Hronka (1836 – 1838). Je autorom teoretickej práce O kráse (1836), básnickej skladby Běla (1836) a filozofického románu Ladislav (1838). Venoval sa aj duchovnej poézii, náboženskej spisbe a prekladom zo svetovej literatúry. Cisárskym Protestantským patentom bol v roku 1859 realizovaný jeho návrh na usporiadanie evanjelickej cirkvi v Uhorsku.Autor: Mária Poldaufová
Rytec: Dalibor Schmidt
Razila: Mincovňa Kremnica

Průměr: 34 mm, hmotnost: 18 g

Ryzost: 900/1000 Ag, 100/1000 Cu
Hrana proof: hladká, nápis: „KTO ZA PRAVDU HORÍ V SVÄTEJ OBETI“
Hrana b.k.: hladká, nápis: „KTO ZA PRAVDU HORÍ V SVÄTEJ OBETI“


Proof
(12450 ks)
---
(0 ks skladem)
Běžná kvalita
(4900 ks)
---
(0 ks skladem)
Další obrázky
49_2006_200Sk_Kuzmany_Europa
xetue_stribrne_SR
xxkuzmany_1
xxkuzmany_2