Stříbrná medaile 10 Oz První pražská defenestrance

Červenec 2024 - Medaile a repliky hist. mincí - Stříbrná medaile 10 Oz První pražská defenestrance
Stříbrná medaile 10 Oz První pražská defenestrance

Popis produktu

Můžete rezervovat emailem nebo žádankou. Uvedená cena je pouze orientační a bude známa po vydání medaile.

První krev husitských válek byla prolita při první pražské defenestraci. Klíčová událost českých dějin posloužila jako námět pro stříbrnou pamětní medaili České mincovny.

Když katolická církev roku 1415 upálila mistra Jana Husa, byla přesvědčená, že jeho reformní myšlenky shořely spolu s ním. Netušila, jak hluboce stihly v českých zemích zakořenit a jak těžce věřící ponesou smrt svého milovaného učitele. Venkovský lid dopřával sluchu potulným husitským kazatelům, ve městech se vedly spory o kostely mezi zastánci a odpůrci kališnických myšlenek a katoličtí kněží byli vyháněni ze svých svatostánků. Český král Václav IV. zpočátku husity chránil a v otázce náboženských sporů se držel stranou. Když mu však jeho bratr – uherský král Zikmund – pohrozil ztrátou trůnu a když si husité dovolili mu na veřejnosti diktovat své požadavky, rozhodl se zakročit. Nařídil husitské kněží vyhnat z kostelů, které obsadili, a na Novém Městě pražském dosadil protihusitsky orientovanou radu, která začala stoupence kalicha okamžitě perzekuovat. Jedním z husitských kazatelů, který byl vyhnán ze svého kostela, byl Jan Želivský. Bývalý premonstrátský mnich a fanatický stoupenec reformního učení pronesl 30. července 1419 plamenný projev, který shromážděné kališníky uvedl do varu. Rozhořčený dav se vypravil ke svatému Štěpánovi, vylomil vrata a uvedl Želivského zpět do jeho kostela. Účastníci mše pak přijali nejen hostii symbolizující tělo Páně, ale také víno představující jeho krev. Rozrušení novoměstští radní se mezitím shromáždili, aby se poradili, jak nepokojům učinit přítrž. To už ale pod okna radnice dorazil zástup vedený Želivským, který požadoval propuštění svých bratří z vězení. Když konšelé v čele s purkrabím odmítli, dav přemohl stráže a vtrhl do budovy. Úředníky, které nepobili na místě, husité vyhodili z oken na připravená kopí. Když se Václav IV. dozvěděl o této nestoudné defenestraci, stihla ho mozková příhoda. Husitských válek, které vzápětí zachvátily Evropu, se nedožil…

„Hlavní myšlenkou medaile je nahrazení starého řádu novým. Chtěl jsem se vyhnout ohraným výjevům – lidem vyhazovaným z okna, které každý zná – a pojmout medaili jako symbolické znázornění celé situace,“ vysvětluje medailér Jiří Hanuš, DiS. „Symbol katolicismu – bohatě zdobený kříž, který vyjadřuje přepych tehdejší církve – padá z okna, ve kterém ho nahradil kalich, popisuje autor averzní stranu medaile. Kompozici averzu dotváří text PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE a datum 30. 7. 1419. Reverzní strana pak předkládá středověké zbraně tvořící klín, který symbolizuje rozdělení křesťanů.

Velkou událost připomíná velká medaile – hmotnost stříbrné ražby čítá deset trojských uncí.Autor: Jiří Hanuš, DiS.
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 75 mm, hmotnost: 311 g (10 Oz)

Emise: červenec 2024


Ryzost: 999/1000 Ag
Hrana b.k.: hladká


Běžná kvalita
(300 ks)
11.990 Kč
(0 ks skladem)