Stříbrný tolar Jan Nepomucký 2024

Jan Nepomucký - Stříbrný tolar Jan Nepomucký 2024
Stříbrný tolar Jan Nepomucký 2024
Sv. Jan Nepomucký

Proč je odkaz Jana Nepomuckého stále aktuální? Postavil se moci. A to i za cenu ztráty života. Legenda praví, že pražský vikář Johánek z Pomuku odmítl vyzradit králi Václavu IV., co se při zpovědi dozvěděl od jeho manželky Žofie. Ctil zpovědní tajemství. Krutě za to zaplatil. Byl umučen k smrti, svázán a shozen do Vltavy. Důvod panovníkovy zášti byl však pravděpodobně jiný. Johánek stál za názory svého nadřízeného arcibiskupa Jana z Jenštejna a zhatil Václavovi IV. plán založit v Čechách nové biskupství. Vládce dostal jako obvykle záchvat zuřivosti. Na arcibiskupa si přece jenom netroufl, proto jeho hněv plnou silou dopadl na Jana.

Dodání je na přelomu dubna a května 2024.

Na hladině se v místech, kde rybáři Janovo mrtvé tělo vylovili, objevilo pět hvězd, které dnes září na světcově glorioře… Znamenají slovo TACUI – Mlčel jsem. Legendu o mlčení a Janovo svatořečení podpořila exhumace mučedníkova těla v roce 1719. Z lebky vypadla hmota, která byla označena jako jazyk. A fakt, že nezetlel, za zázrak. Důkaz, že Nepomucký ve věci královny držel jazyk za zuby, a proto je zaslouženě mučedník a světec. Tkáň byla za jazyk považována až do roku 1972, kdy bylo prokázáno, že jde o část mozku. Ten však ovládá jazyk, mluvu, takže to na Janově statusu svatého nic nezměnilo.

Od Janova svatořečení uplynulo 295 let. Patří ke globálně nejznámějším českým světcům. Odhaduje se, že na světě existuje na 66 000 jeho zpodobení. Nyní k nim přibyl portrét na medaili ČESKÝCH DUKÁTŮ. Kolikátý je, už však nikdo nespočítá. Stejně jako nikdo nespočítá doteky bronzového křížku vsazeného do kamenného zábradlí Karlova mostu v blízkosti místa, kde prý byl Jan shozen do Vltavy. Kdo se křížku dotkne a vysloví přání, tomu se splní. Ale pozor: Hvězdy na křížku se musejí dotýkat všechny prsty levé ruky a pravá noha stát na malém mosazném bodu v dlažbě. A především: O svém přání musíte mlčet, uchovat je v tajnosti.

Na averzu je tradiční zpodobení světce s jeho nejcharakterističtějšími atributy – krucifixem a gloriolou s pěti hvězdami. (Panna Marie a právě Jan jsou jediní světci, v jejich svatozářích se hvězdy objevují.) V opisu je text SV. JAN NEPOMUCKÝ.

Na reverzu je nejznámější symbol sebeoběti – kříž s umučeným Kristem. Zde je zakomponován do oblouku Karlova mostu, místa Nepomukova skonu. Autor však vycházel z dobového zobrazení stavby, které se nachází v proslulém poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který stojí v blízkosti Janova rodiště. Most jako takový patří k atributům světce, jenž je mimo jiné patronem mostů. V opisu je nápis MLČEL JSEM (lat. tacui).Autor: Asamat Baltaev, DiS., MgA. Petra Lamačová Čánská
Razila: Triga - K, Vydal: České dukáty s.r.o.

Průměr: 37 mm, hmotnost: 36 g

Ryzost: 999/1000 Ag, patinováno
Hrana 0/0: hladká s číslováním


Kvalita 0/0
(150 ks)
2.490 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2024_Ag_tolar_Jan_Nepomucky_patina_detail