Kolekce hold historickým mincovnám - replika Olomouckého tolaru moravských stavů

- Kolekce hold historickým mincovnám - replika Olomouckého tolaru moravských stavů
Kolekce hold historickým mincovnám - replika Olomouckého tolaru moravských stavů

Pamětní stříbrná medaile uložená v blistru. Přiložen certifikát České mincovny.

Emise: 30.9.2012

Replika tolaru z roku 1620 z olomoucké mincovny, vytvořená podle originální mince, se razí z trojské unce ryzího stříbra. Tolar moravských stavů pochází z doby českého stavovského povstání, kdy byly v roce 1619 zřízeny na Moravě nové mincovny v Brně a v Olomouci. Jejich hlavním účelem bylo rychlé provedení remonetarizace staršího stříbrného oběživa do podoby nových stavovských ražeb, za jejichž kvalitu mohl vydavatel ručit. Jedná se patrně o minci, raženou moravskými stavy z prestižních důvodů a za účelem reprezentace. Tomu odpovídá velmi nízký počet dochovaných exemplářů, vyrobených zřejmě jen jedním párem razidel.
Lícní straně tolaru dominuje výrazný zemský znak Markrabství moravského v podobě korunované šachované orlice, umístěné volně v poli. Latinský opis je uveden v plném tvaru: MONETA . NOVA . MARCHIO. MORAVIÆ, tedy Mince nová Markrabství moravského. Rubová strana obsahuje neobvyklý, ale také ryze moravský motiv vinného keře, obtáčejícího štíhlý obelisk v podobě čtyřbokého jehlanu. Obelisk stojí na obdélném podstavci, na jehož dvou viditelných stranách je umístěn nápis VNIO, (česky: Jednota), zdůrazňující i na moravských zemských mincích nutnost politické jednoty povstaleckých stavů. Tuto myšlenku zdůrazňuje také latinský opis, jenž obsahuje jedno z nábožensko-politických hesel užívaných tehdy v evropském protestantském prostředí: TE . STANTE . VIREBO . 1620, což lze volně do češtiny přeložit jako: Stojíš-li spolu se mnou, budu silný (v dobových souvislostech byla tímto heslem míněna Boží přízeň). Vedle paty obelisku je z každé strany umístěno po jednom písmenu "C". Tato dvě písmena jsou mincmistrovskou značkou, odvozenou z latinského tvaru jména olomouckého stavovského mincmistra Kryštofa Kantora.

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
odborný garant projektu

Limitovaný náklad 1000 kusů.

Zdroj: Česká mincovna a.s.Autor: ak. soch. Jan Lukáš
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 37 mm, hmotnost: 31.1 g

Ryzost: 999/1000 Ag
Hrana b.k.: hladká s popisem


Běžná kvalita
(1000 ks)
1.570 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2012_hold_historickym_mincovnam_05_1_blistr
2012_hold_historickym_mincovnam_05_2_blistr
2012_hold_historickym_mincovnam_05_3_blistr
2012_hold_historickym_mincovnam_05_medaile_bk