Stříbrná 5 Oz mince Fenomén Nikola Tesla

Květen 2023 - Pamětní mince ČM v licencích zahraničních emitentů - Stříbrná 5 Oz mince Fenomén Nikola Tesla
Stříbrná 5 Oz mince Fenomén Nikola Tesla

Pamětní mince České mincovny, která byla vyražena z pěti trojských uncí ryzího stříbra, připomíná vztah Nikoly Tesly k Československu.

Nikola Tesla – vizionář, který stanul na počátku skutečné elektrifikace světa – byl srbského původu. Narodil se roku 1856 ve vesnici Smiljan, která byla součástí tehdejšího Rakouského císařství a v současnosti se nachází v Chorvatsku. Působil v různých koutech Evropy a nakonec se usadil ve Spojených státech amerických. Dnes bývá multikulturně označován za amerického fyzika srbochorvatského původu – takový je zkrátka osud génia, kterého si každý rád přivlastní… Není bez zajímavosti, že část jeho života byla spojena i s naší zemí. V roce 1880 studoval na Karlově univerzitě, ale dokončil jenom jeden semestr. V letech 1936 a 1937 pak pobýval v Československu. Prezident Edvard Beneš mu udělil Řád Bílého lva a od Českého vysokého učení technického získal čestný doktorát. „Račte sděliti s obcí pražskou mé upřímné díky za její laskavé a cenné poselství. Mám milé vzpomínky na Vaše krásné město, a inspirace, které se mně tam dostalo, právě nyní mně napomáhá při mé práci. Veliké pocty, jež se mi tam prokazovaly, jsou mnou velmi vysoce ceněny, a doufám, že se ukáži býti jich hoden. Můj obdiv pro skvělý lid Československa, nositele pochodně vzdělanosti, nemůže býti vyjádřen slovy. Projevuji nejvřelejší přání pro jeho stálý zdar,“ nechal se slyšet vynálezce. V roce 1946, tři roky po smrti, se mu v Československu dostalo další pocty – byl po něm pojmenován národní podnik Tesla, který proslul produkcí elektrotechnických výrobků…

Medailér Asamat Baltaev, DiS., věnoval reverzní stranu mince portrétu Nikoly Tesly v pokročilém věku. Zbývající plocha reverzu je vyplněna blesky, do kterých je zakomponován odznak Řádu Bílého lva spolu se siluetou Pražského hradu. Averzní strana je pak věnována Teslově věži, z jejíž kupole srší elektrické výboje. Protože licenci k vydávání pamětních mincí České mincovny poskytuje tichomořský ostrov Niue, averzní strana nese ještě jeho nezbytné atributy – státní znak, nominální hodnotu 10 DOLLARS (NZD) a rok vydání 2023.

Emisní náklad čítá pouhých 200 kusů stříbrných mincí. Nepřehlédněte také čtyřdílnou sběratelskou minisérii věnovanou životu a dílu Nikoly Tesly, která je rovněž dílem Asamata Baltaeva.Autor: Asamat Baltaev, DiS.
Razila: Česká mincovna a.s., emitent: Niue

Průměr: 65 mm, hmotnost: 155.5 g (5 Oz), nominál: 10 NZD

Ryzost: 999/1000 Ag
Hrana proof: hladká


Běžná kvalita
(300 ks)
7.490 Kč
(1 ks skladem)
Další obrázky
2023_10_NZD_Ag_Nikola_Tesla_Fenomen_5_Oz_patina_1
2023_10_NZD_Ag_Nikola_Tesla_Fenomen_5_Oz_patina_2
2023_10_NZD_Ag_Nikola_Tesla_Fenomen_5_Oz_patina_3
2023_10_NZD_Ag_Nikola_Tesla_Fenomen_5_Oz_patina_4
2023_10_NZD_Ag_Nikola_Tesla_Fenomen_5_Oz_patina_5