Stříbrná medaile Slavné nevěsty - Anna Lucemburská

Březen 2023 - Medaile a repliky hist. mincí - Stříbrná medaile Slavné nevěsty - Anna Lucemburská
Stříbrná medaile Slavné nevěsty - Anna Lucemburská

Pětidílná série České mincovny s názvem Slavné nevěsty vypráví o urozených českých ženách, které byly provdány do blízké i daleké ciziny. Na některé čekalo štěstí, na jiné trápení… Jako čtvrtá se na stříbrných medailích zkrášlených patinou objevuje Anna Lucemburská.

Dcera Karla IV. jménem Anna se narodila jeho čtvrté manželce Elišce Pomořanské. Otec už ji nestihl dosadit na pomyslnou šachovnici dynastických sňatků, v jejichž organizování vynikal. Místo něj to udělal jeho následník – Annin nevlastní bratr Václav IV. O Annu Lucemburskou jako případnou královskou nevěstu se začali zajímat rádcové francouzského krále. Jejich snahy se ale střetly s podobnými, které přicházely z nepřátelského tábora. Tím byl anglický dvůr s mladistvým králem Richardem II. Plantagenetem. V následující diplomatické konfrontaci se Václav IV. nakonec přiklonil k Anglii a roku 1382 se Anna provdala za Richarda. Nevěsta, v Anglii zvaná Anna Česká, přinesla do svého nového domova novou módu a opakovaně se zasloužila o propuštění králových vězňů. Pravděpodobně podnítila Jana Viklefa k přeložení bible do angličtiny a přispěla ke zveřejnění jeho učení v českých zemích, kde pak inspirovalo mistra Jana Husa. Laskavé skutky jí mezi lidem Anglie vynesly pojmenování „dobrá královna Anna“. Hlas veřejnosti tak vyvážil skutečnost, že králi a jeho zemi nedala následníka trůnu…

Levý profil královny Anny, s částí složitého účesu, vychází ze zpodobení na jejím figurálním náhrobku ve Westminsterské katedrále. Vpravo je umístěn reliéf anděla podávajícího korunu, v pozadí s hradbou jako symbolem stabilní světské ochrany korunovace z Boží milosti,“ říká autor medaile a milovník historie ak. soch. Michal Vitanovský. Opis na averzu uvádí jméno a životní letopočty královny: ANNA LUCEMBURSKÁ, 1366–1394. Reverzní strana medaile pak předkládá lineárně řešenou figuru krále Richarda II. a středověkou vedutu Londýna, nad kterou je umístěn městský znak. Vedle názvu města najdete v opisu na reverzu ještě jméno krále a letopočet jeho svatby: LONDÝN 1382, RICHARD II.

Součástí medaile je speciální příloha, která vám slovy Michala Vitanovského představí Annin život i jednotlivé detaily reliéfu medaile.Autor: ak. soch. Michal Vitanovský
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 50 mm, hmotnost: 42 g, patinováno

Ryzost: 999/1000 Ag
Hrana b.k.: hladká


Běžná kvalita
(500 ks)
2.590 Kč
(2 ks skladem)
Další obrázky
2023_Ag_medaile_Anna_Lucemburska_patina_obal_1
2023_Ag_medaile_Anna_Lucemburska_patina_obal_2
2023_Ag_medaile_Anna_Lucemburska_patina_obal_3