Zlatá mince Nových sedm divů světa - Koloseum

Říjen 2023 - Pamětní mince ČM v licencích zahraničních emitentů - Zlatá mince Nových sedm divů světa - Koloseum
Zlatá mince Nových sedm divů světa - Koloseum

Nových sedm divů světa

Prvním z nových sedmi divů světa je římské Koloseum. Legendární památku připomíná zlatá mince České mincovny o hmotnosti jedné trojské unce.

Latinské rčení praví, že vládce, který si chce získat přízeň, musí svému lidu poskytnout dvě věci: chléb a hry. Oblíbenou kratochvílí starých Římanů byly kruté souboje gladiátorů, při kterých se bojovníci z řad válečných zajatců, odsouzených zločinců či otroků bili na život a na smrt. Zápasilo se na písku, který vsakoval krev poražených, a protože písek se v latině řekne harena, místa konání gladiátorských her byla známá jako arény. Největší arénou v dějinách Římské říše se stalo Koloseum, jehož desetiletá výstavba započala roku 70 našeho letopočtu. Odhaduje se, že na písku Kolosea zahynul jeden milion lidí a stejné množství zvířat. Divoká zvěř byla v aréně lovena pro zábavu, ale zároveň sloužila jako prostředek hromadných poprav – neozbrojení odsouzenci byli předhazováni lvům nebo ušlapáváni slony. Takto byli vražděni například křesťané, kteří se odmítli vzdát své víry… V raném středověku přestal starověký amfiteátr sloužit k zábavě a jeho účel se postupně měnil. Koloseum se stalo hřbitovem, ubytovnou i palácem. V roce 1349 došlo k zemětřesení a část stavby se zbortila. Popadané kameny byly použity k budování domů, kostelů či nemocnic po celém Římě a trosky osídlil náboženský řád. Plán přeměnit Koloseum na přádelnu vlny, která by zaměstnávala římské prostitutky, nevyšel. Návrh, který počítal s obnovením arény pro býčí zápasy, vzbudil vlnu nevole. Až v roce 1749 bylo Koloseum oficiálně označeno za svaté místo, kde byli mučeni první křesťané. Přestože se z něj do dnešních dní dochovaly jenom ruiny, stále jde o největší památku Říma…

Reverzní strana mince, která je dílem medailérky Ludmily Kracíkové, DiS., předkládá aktuální podobu Kolosea doplněnou anglickým opisem COLOSSEUM. Na averzní straně, která je společná celému cyklu, se pak objevuje všech nových sedm divů světa – brazilská socha Krista Spasitele, jordánské skalní město Petra, mayské město Chichén Itzá v Mexiku, římské Koloseum, indický pomník Tádž Mahal, sídlo Inků Machu Picchu v Peru a Velká čínská zeď. Protože mince České mincovny vycházejí v zahraniční licenci ostrova Niue, nesou na averzní straně ještě jeho státní znak, nominální hodnotu 50 DOLLARS (NZD) a rok emise 2023.

Náklad čítá pouhých 200 kusů uncových mincí.

 Razila: Česká mincovna a.s., emitent: Niue

Průměr: 37 mm, hmotnost: 31.1 g (1 Oz), nominál: 50 NZD

Ryzost: 999,9/1000 Au
Hrana proof: hladká


Proof
(200 ks)
65.950 Kč
(1 ks skladem)
Další obrázky
2023_50_NZD_Au_Sedm_divu_Koloseum_proof_etue_1
2023_50_NZD_Au_Sedm_divu_Koloseum_proof_etue_2
2023_50_NZD_Au_Sedm_divu_Koloseum_proof_etue_3