2021 - Stříbrná kilogramová mince Karel IV. – Zakladatel a stavitel

- 2021 - Stříbrná kilogramová mince Karel IV. – Zakladatel a stavitel
2021 - Stříbrná kilogramová mince Karel IV. – Zakladatel a stavitel

V reliéfu velkolepé stříbrné mince, jejíž hmotnost činí celý jeden kilogram, najdete krále Karla IV., který se představuje v úloze zakladatele a stavitele.

Skladem poslední kus. U emitenta vyprodáno.

Když se Karel IV. ujal vlády, české země byly zanedbané a v troskách. „A my jsme nalezli království tak opuštěné, že ani jednoho hradu nenalezli jsme svobodného, který by nebyl zastaven se vším zbožím královským, takže jsme neměli kde bydliti, leč v domech městských, jako jiný měštěnín. A hrad pražský byl tak zkažen, zničen a pobořen, že od časů krále Otakara byl až do země zhroucen,“ napsal ve své autobiografii muž, který se bezútěšnou situaci rozhodl řešit. Pražský hrad proměnil v reprezentativní sídlo, jehož součástí se stala velkolepá katedrála svatého Víta, která byla dílem mistrů stavitelů Matyáše z Arrasu a Petra Parléře. Petr Parléř vybudoval z pověření Karla IV. i řadu dalších staveb – například kamenný most přes Vltavu. Úsilí krále, který ze zbídačené Prahy učinil srdce Svaté říše římské, zahrnovalo také vybudování Nového Města pražského a založení univerzity – nejstarší severně od Alp a východně od Paříže. Karel IV. nezanedbával ani zbytek království. Aby posílil moc panovníka, po celé zemi zakládal královská města a královské hrady. Výjimečné postavení získal Karlštejn – zamýšlený jako nedobytná pevnost k ochraně vladařských insignií a svatých relikvií z celé říše. Nemenší důležitost přikládal kostelům a klášterům, které byly centry náboženství, ale také kultury. Budoval vinice i lázně a není divu, že od Čechů získal láskyplný titul Otec vlasti.

Přední medailér Mgr. Petr Horák vyobrazil na reverzní straně mince nejen Karla IV., ale také jeho dvorní stavitele Matyáše z Arrasu a Petra Parléře. Busty z triforia katedrály svatého Víta doprovázejí erby stavitelů, iniciála ze zakládací listiny Karlovy univerzity a klenba kaple svatého Václava. Kompozice averzní strany mince se skládá z erbů zemí Otce vlasti a dále z atributů ostrova Niue, který České mincovně poskytuje licenci k vydávání vlastních mincí. Mezi tyto nezbytné náležitosti patří jméno a portrét královny Alžběty II., nominální hodnota 80 DOLLARS (NZD) a rok vydání 2021.

Emisní náklad čítá pouhých 100 kusů kilogramových stříbrných mincí. Součástí luxusního balení je číslovaný certifikát pravosti od Státní tiskárny cenin.

 

Technický unikát

Vysokohmotnostní mince razíme s pomocí speciálního hydraulického lisu, který byl zkonstruován přímo pro tento účel. Jedná se o jediný stroj svého druhu na světě – žádný jiný lis nedisponuje takovou konfigurací a technickými parametry. Kvůli jeho rozměrům a značné hmotnosti jsme pro něj v České mincovně museli vybudovat speciální pracoviště.

Princip výroby vysokohmotnostních mincí se v podstatě neliší od postupu, který se používá při ražbě jejich menších sourozenců. Všechno je ale pochopitelně větší, těžší a náročnější. Zatímco běžné razidlo váží okolo jedné poloviny kilogramu, hmotnost razidel určených pro výrobu rekordních mincí se počítá na desítky kilogramů. Obrábění těchto nástrojů zabere celé dny. Síly, které se používají při ražbě obřích mincí, jsou astronomické – můžeme prozradit, že lis vyvine stejný tlak, jako kdybyste na sebe poskládali pár tisíc osobních automobilů.Autor: Mgr. Petr Horák
Razila: Česká mincovna a.s., emitent: Niue

Průměr: 100 mm, hmotnost: 1000 g (1 Kg), nominál: 80 NZD

Ryzost: 999/1000 Ag
Hrana b.k.: hladká


Běžná kvalita
(100 ks)
36.990 Kč
(1 ks skladem)
Další obrázky
2021_80_NZD_Ag_Karel_IV._bk_etue_1
2021_80_NZD_Ag_Karel_IV._bk_etue_2
2021_80_NZD_Ag_Karel_IV._bk_etue_3