Stříbrná medaile Slavné nevěsty - Anna Přemyslovna

Červen 2022 - Medaile a repliky hist. mincí - Stříbrná medaile Slavné nevěsty - Anna Přemyslovna
Stříbrná medaile Slavné nevěsty - Anna Přemyslovna

Pětidílná série České mincovny s názvem Slavné nevěsty vypráví o urozených českých ženách, které byly provdány do blízké i daleké ciziny. Na některé čekalo štěstí, na jiné trápení… Jako třetí se na stříbrných medailích zkrášlených patinou objevuje Anna Přemyslovna.

Anna Přemyslovna, sestra posledního přemyslovského krále Václava III., se po násilné smrti svého bratra stala cennou figurou na politické šachovnici. Annin manžel – vévoda Jindřich Korutanský – se díky její urozené krvi stal novým českým panovníkem. To však nebylo po chuti jiným uchazečům o trůn, a tak se rozhořel několikaletý boj o moc, který Jindřich nakonec prohrál. Anna, která se svým manželem podle svatebního slibu sdílela dobré i zlé, musela opustit Čechy a roli skutečné královny trpce přenechala své sestře Elišce Přemyslovně – ženě vítězného Jana Lucemburského. S Jindřichem, který se nadále nechával titulovat českým králem, pak pobývala v tyrolském městě Hall a vedle prázdného titulu české královny jí náleželo ještě reálné postavení korutanské vévodkyně. Těžce nesla své odloučení od domova a zemřela bezdětná ve věku pouhých dvaadvaceti let.

Levý profil prostovlasé Anny na averzní straně medaile se neopírá o žádný dochovaný historický portrét. Výraz tváře staví na životní dráze Přemyslovny, která vedla od počátečních mladistvých iluzí k tvrdé srážce s nepříznivou realitou. Vpravo hlavu doplňují brána s vytaženou padací mříží a šikmo pohozená koruna, což symbolizuje ztrátu českého trůnu,“ říká autor medaile a milovník historie ak. soch. Michal Vitanovský. Opis na averzu uvádí jméno a životní letopočty královny: ANNA PŘEMYSLOVNA, 1290–1313. Reverzní strana medaile pak předkládá lineárně řešenou figuru krále Jindřicha Korutanského a středověkou vedutu Prahy, nad kterou je umístěn městský znak. Vedle názvu města najdete v opisu na reverzu ještě jméno krále a letopočet jeho svatby: PRAHA 1306, JINDŘICH KORUTANSKÝ.

Součástí medaile je speciální příloha, která vám slovy Michala Vitanovského představí Annin život i jednotlivé detaily reliéfu medaile.Autor: ak. soch. Michal Vitanovský
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 50 mm, hmotnost: 42 g

Ryzost: 999/1000 Ag, patinováno
Hrana b.k.: hladká


Běžná kvalita
(500 ks)
2.590 Kč
(2 ks skladem)
Další obrázky
2022_Ag_medaile_Anna_Premyslovna_patina_etue_1
2022_Ag_medaile_Anna_Premyslovna_patina_etue_2
2022_Ag_medaile_Anna_Premyslovna_patina_etue_3
2022_Ag_medaile_Anna_Premyslovna_patina_etue_4