Zlatá mince Sedm divů starověkého světa - Feidiův Zeus v Olympii

Červen 2022 - Pamětní mince ČM - Zlatá mince Sedm divů starověkého světa - Feidiův Zeus v Olympii
Zlatá mince Sedm divů starověkého světa - Feidiův Zeus v Olympii

Čtvrtým ze sedmi divů starověkého světa je Feidiův Zeus v Olympii. Legendární památku připomíná zlatá mince České mincovny o hmotnosti jedné trojské unce.

Zeus byl nejvyšším božstvem starých Řeků. Z vrcholu hory Olymp vládl nejen lidem, ale také ostatním bohům. Na toho, kdo se mu znelíbil, seslal hromy a blesky, ale uměl i milovat – obzvláště ženy. Navzdory své božské moci nebyl vševědoucí ani všemocný a už vůbec nebyl neomylný. Uměl být laskavý, velkorysý a spravedlivý, ale zároveň měl velké ego, snadno se rozhněval a dokázal být mstivý… Starověkým centrem Diova kultu byla peloponéská Olympie, jež proslula jako rodiště olympijských her a jeden z nejvýznamnějších městských států řeckého impéria. Když smrtelníci potřebovali Diovu radu, navštívili chrám, kde jim kněžky a kněží zprostředkovali jeho vůli. Svatostánek v Olympii, který vznikl v 5. století před naším letopočtem, byl vskutku velkolepý. Patřil k největším chrámům na světě a ústřední socha vládce bohů sedícího na trůnu se stala jedním ze sedmi divů světa. Když ji umělec jménem Feidiás odhalil, užaslí svědkové se ho ptali, zda vystoupil na horu Olymp, aby spatřil Dia, nebo jestli Zeus sestoupil z Olympu, aby se mu ukázal. Matná slonovinová pleť kontrastovala s lesknoucím se zlatem ve vlasech. Trůn z cedru a ebenu byl pokryt výjevy ze starých řeckých pověstí. Ohromení lidé se majestátnímu Diovi klaněli celých osm staletí. Poté sochu, která byla přestěhována do Konstantinopole, spálili fanatičtí křesťané, kteří nestrpěli pohanské modly…

Reverzní strana mince, která je dílem medailérky Petry Brodské, DiS., předkládá Diovu sochu, kterou od anglického opisu THE STATUE OF ZEUS AT OLYMPIA odděluje závěs. Averzní strana, která je společná celému cyklu, pak předkládá všech sedm divů světa – egyptské pyramidy, visuté zahrady Semiramidiny, Artemidin chrám v Efesu, Feidiovu sochu Dia v Olympii, mauzoleum v Halikarnassu, Rhodský kolos a maják na ostrově Faru. Protože mince České mincovny vycházejí v zahraniční licenci ostrova Niue, nesou na averzní straně ještě portrét a jméno královny Alžběty II., nominální hodnotu 50 DOLLARS (NZD) a rok emise 2022.

Náklad čítá pouhých 200 kusů uncových mincí.Autor: Petra Brodská, DiS.
Razila: Česká mincovna a.s., emitent: Niue

Průměr: 37 mm, hmotnost: 31.1 g (1 Oz), nominál: 50 NZD

Ryzost: 999,9/1000 Au
Hrana proof: hladká


Proof
(200 ks)
63.990 Kč
(1 ks skladem)
Další obrázky
2022_50_NZD_Au_Feiduf_Zeus_v_Olympii_proof_etue_1
2022_50_NZD_Au_Feiduf_Zeus_v_Olympii_proof_etue_2
2022_50_NZD_Au_Feiduf_Zeus_v_Olympii_proof_etue_3