Stříbrná medaile Dějiny válečnictví - Zikmund Lucemburský - Založení Dračího řádu

Červenec 2021 - Medaile a repliky hist. mincí - Stříbrná medaile Dějiny válečnictví - Zikmund Lucemburský - Založení Dračího řádu
Stříbrná medaile Dějiny válečnictví - Zikmund Lucemburský - Založení Dračího řádu

V jedenácté stříbrné medaili České mincovny z autorského cyklu Karla Zemana s názvem Dějiny válečnictví se zrcadlí příběh rozporuplného císaře Zikmunda Lucemburského a jeho Dračího řádu.

Když se vysloví jméno Zikmunda Lucemburského, Čechové pocítí odpor. Přestože byl synem zbožňovaného Karla IV., naše dějiny ho vykreslují jako zrádce mistra Jana Husa a zloducha, který vypravil několik křížových výprav proti husitům. Ve skutečnosti však byl také schopným vladařem, na kterého by byl jeho otec pyšný. Panovník, který si vedle hanlivé „lišky ryšavé“ vysloužil i přezdívky „poslední velký císař středověku“ a „král Šalamoun“, bojoval proti dvěma velkým metlám Evropy. Zatímco prvním problémem světadílu bylo papežské schizma, které paralyzovalo křesťanský svět, druhým byla hrozba Osmanské říše. Boj s trojpapežstvím Zikmund vyhrál, ale v konfrontaci s Turky už tak úspěšný nebyl. Roli štítu, který chránil světadíl před muslimskou expanzí, tehdy hrály Uhry. Království, kde Zikmund vyrůstal po smrti otce, pojal dvě královské manželky a urputně bojoval o trůn, byly Lucemburkovi drahé, a tak dělal vše pro to, aby ho ochránil. Zikmundova první konfrontace s Osmany v roce 1396 však skončila katastrofou. U Nikopole utrpěl těžkou porážku a život si zachránil útěkem. Aby se taková potupa neopakovala, dal si za cíl vybudovat nejen silná opevnění, ale také nový rytířský řád. Zhlédl se při tom v tajném srbském bratrstvu, kterému se podařilo zabít tureckého sultána. Uherský Dračí řád vznikl roku 1408 a přijal symboliku mytického nepřítele křesťanstva, proti kterému se zavázal bojovat. I když Zikmund s jeho pomocí Osmany neporazil, alespoň na nějaký čas zastavil jejich rozpínání, když se mu podařilo uzavřít mír, který trval až do konce jeho života…

„Rub medaile předkládá rytíře s napřaženým uherským mečem. Výjev za ním je inspirovaný klenotem řádu, který představuje pokořeného draka, symbol zla, s ocasem omotaným kolem hrdla a se zády rozťatými dvojím sekem ve tvaru kříže. Opis připomíná datum založení řádu. Na lícní straně medaile jsem vymodeloval draka a královský pár zakladatelů uherského rytířského řádu – Zikmunda Lucemburského a Barboru Celjskou. V pozadí pronásleduje křesťanský rytíř tureckého lučištníka. Slunce a půlměsíc symbolizují bojující strany,“
říká akademický malíř Karel Zeman. „Do řádu byla přijata pestrá směsice osobností, šlechticů, vévodů i králů. Členem se stal například valašský kníže Vlad II., který získal přezdívku Dracul, tedy drak, a po něm i jeho syn Vlad III., který proslul pod jménem hrabě Dracula,“ dodává medailér.

Součástí každé medaile je výpravný certifikát pravosti, který obsahuje průvodní slovo Karla Zemana a historický text.Autor: ak. mal. Karel Zeman
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 50 mm, hmotnost: 42 g

Ryzost: 999/1000 Ag
Hrana proof: hladká


Proof
(500 ks)
2.290 Kč
(1 ks skladem)
Další obrázky
2021_Ag_medaile_Draci_rad_proof_etue_1
2021_Ag_medaile_Draci_rad_proof_etue_2
2021_Ag_medaile_Draci_rad_proof_etue_3
2021_Ag_medaile_Draci_rad_proof_etue_4