100 Kč vzor 2019 - Budování československé měny (Rašín) - 8 kusů (všechny série)

Pamětní bankovka 2019 - 100 Kč vzor 2019 - Budování československé měny (Rašín) - 8 kusů (všechny série)
100 Kč vzor 2019 - Budování československé měny (Rašín) - 8 kusů (všechny série)

Emise: 31.1.2019

Cena je za 8 kusů bankovek - VŠECHNY SÉRIE - tedy RB01, RH02, RI03, RC04, TG01, TE02, TD03 a TF04.

Na líci bankovky je v levé části tiskového obrazce portrét prvního československého ministra financí Aloise Rašína. Je vytištěn tiskem z hloubky v barvě hnědé. Vpravo od portrétu je vyobrazena budova ústředí České národní banky v Praze se sousoším Světlonoše se lvem, která je vytištěna tiskem z plochy v odstínech žluté, oranžové a hnědé barvy. V dolní části budovy je opticky proměnlivou barvou vytištěna kruhová plocha s monogramem Republiky československé „RČS“ a lipovými lístky. Proměnlivá barva se v závislosti na úhlu dopadu světla mění ze zelené na zlatavou. Vpravo od budovy jsou tiskem z hloubky vytištěny lipové listy v odstínech hnědé barvy. Při spodním okraji bankovky vlevo je drobným písmem vytištěno tiskem z hloubky v barvě hnědé jméno autorky výtvarného návrhu bankovky „EVA HAŠKOVÁ INV.“, vpravo jméno rytce „MARTIN SRB SC.“. V pravé části tiskového obrazce je ve dvou řádcích umístěn text slovně označující nominální hodnotu bankovky „STO KORUN ČESKÝCH“, pod ním je ve dvou řádcích uveden název emisní banky „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA“. Plocha písmen slova STO je vyplněna opakujícím se mikrotextem „STO“. Vpravo od monogramu je označení představitele emisní banky slovem „GUVERNÉR“ a faksimile jeho podpisu. Letopočet vydání bankovky „2019“ je umístěn vlevo od monogramu. Na pásu při pravém okraji bankovky je negativně vyznačeno číslo „100“ a opakující se mikrotext „100“. Všechny uvedené texty jsou vytištěny tiskem z hloubky v barvě tmavě hnědé. Podtisk bankovky je vytištěn tiskem z plochy s drobným rastrem v odstínech žluté a oranžové barvy s opakujícím se mikrotextem „ČNB 100“.

V horní části kupónu je vytištěno tiskem z hloubky v odstínech žluté a hnědé barvy hodnotové číslo „100“ označující nominální hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplněna opakujícím se mikrotextem „AR“. V dolní části kuponu je vytištěn v kruhové ploše tiskem z hloubky v barvě hnědé český heraldický lev se srdečním štítem se znakem Slovenska. V kruhové ploše se lvem je umístěn skrytý obrazec, který při určitém úhlu dopadu světla vytváří tmavé nebo světlé číslo „100“.

Na rubu bankovky je uprostřed tiskového obrazce vytištěna alegorická hlava Republiky s náznakem frygické čapky z průčelí budovy Státní tiskárny cenin v Praze. Vlevo od portrétu je vytištěno průčelí tzv. Schebkova paláce v Praze, někdejšího sídla Bankovního úřadu ministerstva financí a Národní banky Československé. Hlavu zprava částečně překrývá vavřínová ratolest. Pod ratolestí je umístěn velký státní znak České republiky. Pod hlavou je umístěn text „1919“ a „2019“. Průčelí Schebkova paláce, portrét, kontura vavřínové ratolesti a státní znak jsou vytištěny tiskem z hloubky v odstínech šedé a hnědé barvy. Na pásu při levém okraji bankovky je negativně vyznačeno číslo „100“ a opakující se mikrotext „100“. Souběžně se spodní stranou bankovky je dole umístěn nápis „PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA“. Při spodním okraji bankovky je drobným písmem vlevo vytištěn nápis „© ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA“, uprostřed „STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, STÁTNÍ PODNIK, PRAHA“ a vpravo jméno rytce „MARTIN SRB SC.“. Při dolním a pravém okraji tiskového obrazce jsou zvlněné rastrové pásy s opakujícím se pozitivním a negativním mikrotextem se jmény představitelů centrální banky v letech 1919 až 2019. Všechny uvedené části tiskového obrazce a výplně hlubotiskových kontur jsou vytištěny tiskem z plochy v odstínech žluté, oranžové, šedé a hnědé barvy.

V horní části kupónu je vytištěno tiskem z plochy v odstínech šedé, žluté a oranžové barvy hodnotové číslo „100“ označující nominální hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplněna v horní části drobným rastrem a v dolní části opakujícím se mikrotextem „100“. Podtisk bankovky je vytištěn tiskem z plochy s drobným rastrem v odstínech žluté, oranžové a šedé barvy s opakujícím se mikrotextem „ČNB 100“ a „1919“ „2019“.

Označení série bankovky dvěma velkými písmeny abecedy a dvojmístným číslem a šestimístné pořadové číslo bankovky je vytištěno ve vodorovném směru vpravo dole a vlevo nahoře. Obě označení série a pořadová čísla bankovky jsou vytištěna tiskem z výšky v barvě černé.

Ocelorytina: Martin Srb
Technické práce: František Dvořák
Ceninový design: Michal Šindelář
Podpis: Jiří Rusnok, guvernér 
Převládající barva: zlatožlutáAutor: ak mal. Eva Hašková
Razila: - vytiskla: Státní tiskárna cenin, STC Praha, emitent: ČNB

Průměr: - Rozměr: 8x 194 x 84 mm

Ryzost: - nominální hodota: 8x 100 Kč


Kvalita 0/0
(2500 ks)
59.900 Kč
(1 ks skladem)
Další obrázky
2019_100_Kc_pametni_bankovka_Rasin_1_obal
2019_100_Kc_pametni_bankovka_Rasin_1_obal_open
2019_100_Kc_pametni_bankovka_Rasin_2_obal_open
2019_100_Kc_pametni_bankovka_Rasin_4_brozura
2019_100_Kc_pametni_bankovka_Rasin_5_bankovka