Stříbrná medaile Kult osobnosti - Karl Marx

Červenec 2022 - Medaile a repliky hist. mincí - Stříbrná medaile Kult osobnosti - Karl Marx
Stříbrná medaile Kult osobnosti - Karl Marx

Druhá stříbrná medaile České mincovny z cyklu s názvem Kult osobnosti připomíná kontroverzní postavu Karla Marxe.

Můžete rezervovat emailem nebo žádankou. Dodání je cca do 14 dnů od rezervace.

Německý filozof Karl Marx ve svém rodném Prusku na vlastní kůži zažil události převratného roku 1848, kterými v podstatě skončil evropský feudalismus. Coby mladý revolucionář se do dění osobně zapojil a poté zblízka pozoroval krutou realitu britského liberálního kapitalismu. Tyto skutečnosti pomohly formovat jeho životní filozofii. Dospěl k poznání, že celými lidskými dějinami prostupuje třídní boj mezi utlačovateli a utlačovanými – vládnoucími a ovládanými. Věřil, že po zániku třídních společností otrokářů a feudálů přijde další revoluční vlna, která zničí kapitalismus. Soudobý konflikt proletariátu a buržoazie – dělníků a kapitalistů, kteří je vykořisťují – měl podle něj vyvrcholit zrušením soukromého vlastnictví výrobních prostředků a nastolením beztřídní společnosti. Tato komunistická utopie by pak byla ke všem lidem spravedlivá v duchu hesla: „Každý podle svých možností, každému podle jeho potřeb.“ Líbivá myšlenka, se kterou na první pohled nelze nesouhlasit a kterou lze aplikovat i na dnešní podobu hamižného kapitalismu, však měla četné mezery. Marx se totiž dopouštěl kreativní práce s fakty a využíval jen takové údaje, které potvrzovaly jeho teze. Sám pak neváhal týt z cizí práce a využívat sympatizantů, kteří ho finančně podporovali. Pochopitelně nelze opomenout také skutečnost, že Marxovo dílo položilo základ, na kterém do dnešních dní staví všechny komunistické diktatury světa. Ty si teorii o třídním boji překroutily tak, aby sloužila jejich vlastní touze po moci…

Averzní strana medaile, která je dílem akademického sochaře Jiřího Dostála, předkládá charakteristický portrét Karla Marxe doplněný jeho jménem a životními daty v angličtině. Reverzní straně pak vévodí titul a letopočet vydání Marxovy stěžejní knihy – DAS KAPITAL, 1867. To, jak komunistické režimy postavily Marxovo dílo na hlavu, symbolizuje obrácené písmeno A spolu se srpem a kladivem, jejichž kombinace tvoří písmeno P.

Nedílnou součástí emise je speciální příloha, která nabízí objektivní pohled na Karla Marxe očima historika Pavla Kosatíka.Autor: ak. soch. Jiří Dostál
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 37 mm, hmotnost: 31.1 g (1 Oz)

Ryzost: 999/1000 Ag
Hrana proof: hladká


Proof
(500 ks)
1.990 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2022_Ag_medaile_Karl_Marx_proof_etue_1
2022_Ag_medaile_Karl_Marx_proof_etue_2
2022_Ag_medaile_Karl_Marx_proof_etue_3