Stříbrná medaile Slavné nevěsty - Markéta Přemyslovna

Březen 2022 - Medaile a repliky hist. mincí - Stříbrná medaile Slavné nevěsty - Markéta Přemyslovna
Stříbrná medaile Slavné nevěsty - Markéta Přemyslovna

Pětidílná série České mincovny s názvem Slavné nevěsty vypráví o urozených českých ženách, které byly provdány do blízké i daleké ciziny. Na některé čekalo štěstí, na jiné trápení… Jako druhá se na stříbrných medailích zkrášlených patinou objevuje Markéta Přemyslovna, která vstoupila do dějin jako Dagmar Dánská.

Markéta, zapuzená dcera českého krále Přemysla Otakara I.,
vzbudila pozornost diplomatů, kteří hledali vhodnou manželku pro dánského krále Valdemara II. Při příležitosti svatby Markéta přijala jméno Dagmar a odplula do tehdejšího dánského sídelního města Ribe. O dobrém přijetí české princezny v cizím prostředí svědčí písně, ve kterých Dagmar figuruje, ale traduje se, že král Valdemar, jeden z nejvýznamnějších dánských panovníků, byl své ženě často nevěrný. Z jejich manželství se přesto roku 1209 narodil následník trůnu, budoucí králův spoluvládce, princ stejného jména. Dagmar zemřela při porodu druhého potomka a naštěstí se nedožila smrti svého prvorozeného syna, který zemřel na lovu v pouhých dvaadvaceti letech. V 17. století byl v jejím hrobě objeven artefakt známý jako Dagmařin kříž, jehož repliku nosí dánské ženy dodnes…

Averzní straně medaile vévodí portrét královny Dagmar z profilu, který doprovází dva symbolické detaily. Prvním je dobová loď typu koga, na které Dagmar pravděpodobně připlula do Dánska, a druhým šachovnice. „Tento motiv má dvojí význam. V obecnější rovině připomíná šachy jako velmocenskou hru, v níž jsou dívky z vladařských rodů pouhými figurami na šachovnici. V našem případě jsou šachy ještě připomínkou známé dánské písně, ve které vyslanec krále Valdemara hraje šachy o princeznu ve prospěch svého pána,“ říká autor medaile a milovník historie ak. soch. Michal Vitanovský. Opis na averzu uvádí jména a životní letopočty královny: MARKÉTA PŘEMYSLOVNA, DAGMAR DÁNSKÁ, 1186–1213. Reverzní strana medaile pak předkládá lineárně řešenou figuru krále Valdemara a středověkou vedutu města Ribe, nad kterou je umístěn městský znak. Pohledu na metropoli vévodí hrad Riberhus, tehdejší královské sídlo, kde je dnes Dagmařin pomník. Vedle názvu města najdete v opisu na reverzu ještě jméno krále a letopočet jeho svatby: RIBE 1205, VALDEMAR II.

Součástí medaile je speciální příloha, která vám slovy Michala Vitanovského představí Markétin život i jednotlivé detaily reliéfu medaile.Autor: ak. soch. Michal Vitanovský
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 50 mm, hmotnost: 42 g

Emise: březen 2022


Ryzost: 999/1000 Ag, patinováno
Hrana b.k.: hladká


Běžná kvalita
(500 ks)
2.590 Kč
(1 ks skladem)
Další obrázky
2022_Ag_medaile_Marketa_Premyslovna_patina_etue_1
2022_Ag_medaile_Marketa_Premyslovna_patina_etue_2
2022_Ag_medaile_Marketa_Premyslovna_patina_etue_3
2022_Ag_medaile_Marketa_Premyslovna_patina_etue_4