Zlatý dukát Latinské citáty - Veritas vincit - Pravda vítězí

Říjen 2022 - Medaile a repliky hist. mincí - Zlatý dukát Latinské citáty - Veritas vincit - Pravda vítězí
Zlatý dukát Latinské citáty - Veritas vincit - Pravda vítězí

Zlatý dukát České mincovny „Veritas vincit“ z volného cyklu s názvem Latinské citáty představuje originální dárek pro každého, kdo si cení pravdy.

„Pravda vítězí“ je historické heslo neodmyslitelně spjaté s novodobou československou a českou státností. Jeho původ však sahá až do 15. století. Roku 1413 mistr Jan Hus, který proslul jako jeden z otců křesťanské reformace, napsal Janovi z Rejštejna, že „pravda vítězí nad vším“ – „super omnia vincit veritas“. Roku 1415 pak z kostnického vězení vzkázal svým bližním na Pražské univerzitě následující: „Stůjte v poznané pravdě, která vítězí nade vším a sílu má až na věky.“ Oddanost pravdě nakonec stála reformátora život, ale zažehla plamen vzdoru, který dal lidu naději na změnu. Husovi věrní následovníci se pak řídili heslem „Pravda Boží vítězí“ – „Veritas Dei vincit“. Bojovníci za samostatnost Československa, kteří byli středověkým husitům v mnohém podobní, motto oživili o pět století později. Když se roku 1918 Tomáš Garrigue Masaryk vrátil do osvobozené vlasti, dorazil s vlaječkami s nápisem „Pravda vítězí“. Od roku 1920 je toto heslo součástí standarty našich prezidentů, která patří k oficiálním státním symbolům republiky.

Medailér Mgr. Petr Horák věnoval averzní stranu dukátu heraldickému lvovi, který symbolizuje českou státnost. Reverzní strana pak připomíná upálení mistra Jana Husa, jehož postava je stylizována do tvaru husitského kalicha.

Dukát je uložen do dárkového balení spolu s přílohou, která slovem a obrazem vysvětluje původ latinského citátu.Autor: Mgr. Petr Horák
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 20 mm, hmotnost: 3.49 g

Ryzost: 986/1000 Au
Hrana proof: hladká


Proof
(0 ks)
9.750 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2022_Au_medaile_Pravda_vitezi_proof_etue_1
2022_Au_medaile_Pravda_vitezi_proof_etue_2
2022_Au_medaile_Pravda_vitezi_proof_etue_3