Sada čtyř zlatých mincí Katedrála Westminster Abbey

Duben 2022 - Pamětní mince ČM - Sada čtyř zlatých mincí Katedrála Westminster Abbey
Sada čtyř zlatých mincí Katedrála Westminster Abbey

Volný cyklus České mincovny, který je věnován slavným svatostánkům, představuje po dominantách Prahy, Paříže a Vatikánu svou čtvrtou emisi. Sada čtyř zlatých mincí vzdává hold Westminsterskému opatství v Londýně.

Roku 616 se jednomu rybáři na ostrůvku u břehu řeky Temže zjevil svatý Petr. Když byla na místě tohoto zázraku postavena kaple, začala se psát historie jednoho z nejvýznamnějších míst Velké Británie. Král Eduard III. Vyznavač, pro kterého byla víra důležitější než cokoli jiného, zde o čtyři staletí později nechal vybudovat opatství s bazilikou, aby se vykoupil z nesplněného slibu, že vykoná pouť do Říma. Chrám věnovaný svatému Petrovi byl vysvěcen roku 1065, pouhý týden před královou smrtí. Aby ho lidé odlišili od staršího londýnského chrámu svatého Petra, začali mu říkat Westminsterské opatství. Eduardův následník zde byl korunován králem Anglie, čímž započala slavná tradice – od Viléma Dobyvatele roku 1066 po Alžbětu II. roku 1953. Vedle korunovací se ve Westminsteru konají také svatby a mnoho panovníků zde bylo pochováno. Po boku králů tu odpočívají i další významní lidé – například vědci Isaac Newton a Charles Darwin nebo básník Geoffrey Chaucer. Proslulému místu, kde spočívají ostatky slavného spisovatele a jeho kolegů, se říká Koutek básníků.

Reverzní strany čtyř pamětních mincí, které jsou dílem medailérky MgA. Terezy Eisnerové, připomínají různé aspekty Westminsterského opatství. První ražba předkládá korunovační křeslo krále Eduarda, na které usedají budoucí britští panovníci. Druhá ražba, na které je vyobrazeno severní průčelí katedrály, oslavuje gotickou podobu opatství, jež vznikla ve 13. století za vlády krále Jindřicha III. Třetí ražba náleží světoznámým literátům, jejichž ostatky spočívají v Koutku básníků – vedle sochy Williama Shakespeara se skví jména Lord Byron, Rudyard Kipling, Lewis Carroll, Jane Austenová, Charles Dickens, Oscar Wilde a William Blake. Čtvrtá ražba připomíná naši stopu v dějinách Velké Británie – je inspirována westminsterským památníkem československých letců, kteří za druhé světové války bojovali ve službách ostrovního království. Averzní strana, která je čtveřici mincí společná, je věnována novogotickým věžím západního průčelí katedrály. Protože mince České mincovny vycházejí v zahraniční licenci ostrova Niue, nesou na averzní straně ještě jeho nezbytné atributy – státní znak, nominální hodnotu 10 DOLLARS (NZD) a letopočet emise 2022.

Čtveřice mincí je uložena do elegantní etue.Autor: MgA. Tereza Eisnerová
Razila: Česká mincovna a.s., emitent: Niue

Průměr: 4x 22 mm, hmotnost: 4x 7.78 g, nominál: 4x 10 NZD

Ryzost: 999,9/1000 Au
Hrana proof: hladká


Proof
(300 ks)
59.790 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2022_4x5_NZD_Westminster_abbey_proof_1
2022_4x5_NZD_Westminster_abbey_proof_2
2022_4x5_NZD_Westminster_abbey_proof_3
2022_4x5_NZD_Westminster_abbey_proof_4
2022_4x5_NZD_Westminster_abbey_proof_5