Stříbrná medaile Národní hrdinové - Tři králové

Březen 2021 - Medaile a repliky hist. mincí - Stříbrná medaile Národní hrdinové - Tři králové
Stříbrná medaile Národní hrdinové - Tři králové

Stříbrná medaile České mincovny z cyklu Národní hrdinové vzdává hold prvorepublikovým důstojníkům Josefu Balabánovi, Josefu Mašínovi a Václavu Morávkovi, kteří se po okupaci Čech a Moravy stali klíčovými osobnostmi protinacistického odboje. Jejich úspěšná zpravodajská a sabotážní činnost byla trnem v oku gestapu, které jim začalo přezdívat Tři králové.

Důvodů, proč se triu mužů dařilo působit nacistům přímo pod nosem, bylo hned několik. Nebyli to obyčejní vojáci, kteří by plnili rozkazy bez zaváhání – byli kreativní, vymýšleli nekonvenční řešení a povahově se doplňovali. Zdravá drzost jim dodávala odvahu a provokovala německé špičky. Například přímo do ústředí gestapa dodávali Tři králové ilegální odbojářský časopis – to aby ho tajná policie nemusela pracně shánět a perzekuovat při tom české lidi. Jindy se Morávek vsadil se svými dvěma druhy o tisíc korun, že si nechá na veřejnosti připálit cigaretu od velitele gestapa, který byl pověřen jejich dopadením. Nejenže sázku vyhrál, ale ještě se tím svému pronásledovateli pochlubil v dopise... Vedle shromažďování nejrůznějších informací vojenského, politického a hospodářského charakteru prováděli Tři králové sabotážní akce. Podíleli se například na bombových útocích přímo v Berlíně, přičemž atentát na Heinricha Himmlera nevyšel jenom proto, že jeho vlak měl zpoždění. Triu se dařilo i poté, co nacisté infiltrovali a rozbili struktury odbojové organizace Obrana národa, ale přesto se kolem něj začala stahovat smyčka. Jako prvního ze Tří králů gestapo dopadlo Balabána a později byl zatčen Mašín. Oba se bránili a byli zraněni při přestřelce, oba byli bezvýsledně mučeni a oba byli nakonec popraveni. Osamocený Morávek pokračoval v boji proti nacistům, ale při pokusu o osvobození kolegy odbojáře byl zraněn a před dopadením dal přednost sebevraždě.

„Rozdrásaná plocha rubové strany symbolizuje dění v protektorátu za nacistické okupace. Do šikmo vyproofovaného pásu mezi slovy OBRANA NÁRODA je vsazen odznak z československé důstojnické čepice se státními symboly a zkříženými meči. Vodorovně napříč plochou je rozprostřen plasticky nevýrazný nápis TŘI KRÁLOVÉ, který připomíná utajenou odbojovou činnost. Tři vyproofované segmenty s hroty mečů, převzatými z odznaku důstojnické čepice, symbolizují svatozáře Tří králů,
vysvětluje akademický sochař Jiří Dostál. „Centrální kompozice tří portrétů na lícní straně vyjadřuje semknutost odbojové skupiny. Důstojníci se o sebe opírají zády – pozice s obličeji od sebe symbolizuje jejich ostražitost a samostatnost v odbojové činnosti. Vpravo od každého portrétu je na vyvýšeném podkladu organizován kompaktní text JOSEF BALABÁN POPRAVEN 3. 10. 1941, VÁCLAV MORÁVEK ZASTŘELEN 21. 3. 1942, JOSEF MAŠÍN POPRAVEN 30. 6. 1942,“ dodává autor medaile.Autor: ak. soch. Jiří Dostál
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 37 mm, hmotnost: 31.1 g (1 Oz)

Ryzost: 999/1000 Ag
Hrana proof: hladká


Proof
(1000 ks)
1.990 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2021_Ag_Narodni_hrdinove_Tri_kralove_proof_blistr_1
2021_Ag_Narodni_hrdinove_Tri_kralove_proof_blistr_2
2021_Ag_Narodni_hrdinove_Tri_kralove_proof_blistr_3
2021_Ag_Narodni_hrdinove_Tri_kralove_proof_blistr_4