Sada dvou tolarů Královské dvojice - Vratislav II. a Svatava Polská

Únor 2021 - Medaile a repliky hist. mincí - Sada dvou tolarů Královské dvojice - Vratislav II. a Svatava Polská
Sada dvou tolarů Královské dvojice - Vratislav II. a Svatava Polská

Čtvrtý historický pár, kterému vzdává hold sada dvou stříbrných tolarů České mincovny z cyklu Královské dvojice, tvoří Vratislav II. a Svatava Polská.

Roku 1085 se přemyslovský kníže Vratislav II. stal prvním českým králem Vratislavem I.
Tento nedědičný titul mu byl odměnou za věrnost římskému císaři Jindřichu IV. Při korunovaci v pražské bazilice svatého Víta spočinula koruna též na hlavě první české královny Svatavy Polské. Dcera polského knížete ze slavného rodu Piastovců byla Vratislavovou třetí manželkou. V době korunovace byli svoji již více než dvacet let, ale mnoho společného času jim nezbývalo. Roku 1092 král zemřel na zranění, která utrpěl při pádu z koně, a mezi následníky trůnu se rozhořel boj o moc. Tři ze synů Vratislava a Svatavy – Bořivoj, Vladislav a Soběslav – se stali knížaty, ale žádný nezopakoval úspěch svého otce a nestal se králem. Královna vdova dělala vše, co bylo v jejích silách, aby znesvářené příbuzné usmířila. Někdy se jí to dařilo, jindy ne, ale i díky ní přečkala dynastie Přemyslovců obtížné období mocenské nestability. Zbytek svých dní prožila na Vyšehradě, kde se – oblíbená prostým lidem i duchovenstvem – starala o Vyšehradskou kapitulu a o chudé a potřebné.

Při tvorbě reverzní strany králova tolaru, která předkládá Vratislava s korunou, žezlem, praporcem a štítem normanského typu, se ak. soch. Michal Vitanovský inspiroval dobovými denáry a historickou freskou ze znojemské rotundy. Reverzní strana královnina tolaru je věnována jejím mírovým snahám – Svatava na ní drží od sebe postavy s výhružně tasenými meči. Averzní strana, která je oběma tolarům společná, pak nese dvojportrét královského páru. „Historické zobrazení královny Svatavy se nedochovalo, a jediným vodítkem se tak stal značný věkový rozdíl manželů. Pokud jde o životní data, jisté jsou jen letopočty úmrtí,“ vysvětluje medailér.

Tolary jsou uloženy do elegantní dřevěné krabičky s víčkem ozdobeným rytinou šachových figurek, které symbolizují krále a královnu. Uvnitř najdete také ilustrovaný certifikát pravosti s průvodním slovem autora.Autor: ak. soch. Michal Vitanovský
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 2x 40 mm, hmotnost: 2x 29 g

Ryzost: 999/1000 Ag
Hrana proof: hladká


Proof
(500 ks)
3.790 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2021_Ag_sada_tolaru_Kralovske_dvojice_proof_obal_1
2021_Ag_sada_tolaru_Kralovske_dvojice_proof_obal_2
2021_Ag_sada_tolaru_Kralovske_dvojice_proof_obal_3
2021_Ag_sada_tolaru_Kralovske_dvojice_proof_obal_4
2021_Ag_sada_tolaru_Kralovske_dvojice_proof_obal_5
2021_Ag_sada_tolaru_Kralovske_dvojice_proof_obal_6
2021_Ag_sada_tolaru_Kralovske_dvojice_proof_obal_7