Zlatá mince Staroměstská exekuce - Doba temna

Červen 2021 - Pamětní mince ČM - Zlatá mince Staroměstská exekuce - Doba temna
Zlatá mince Staroměstská exekuce - Doba temna

Minisérie České mincovny, která vznikla u příležitosti 400. výročí staroměstské exekuce, dosud představila hlavní aktéry a místo konání tragické události. Čtvrtá a poslední zlatá mince vás seznámí s jejími následky, které shrnuje výstižný pojem „doba temna“.

Doba předbělohorská
byla k našemu lidu vlídná. Čeští stavové měli značnou politickou moc. Český jazyk se utěšeně rozvíjel, přičemž největším počinem bylo vydání prvního kompletního překladu Bible do češtiny. V království panovala náboženská tolerance, kterou potvrzoval Rudolfům majestát… To vše však bylo v rozporu s habsburskými snahami o posílení královské moci a katolické víry, které vyústily v české stavovské povstání. Rebelie nakonec neuspěla, a navíc rozpoutala celoevropský konflikt nepředstavitelných rozměrů – třicetiletou válku. Strůjce povstání Habsburkové krutě potrestali, ale staroměstská exekuce byla pouhým začátkem. Český národ od té doby stíhala jedna tragédie za druhou. V zemi nastala tvrdá rekatolizace, která způsobila masový exodus českých protestantů. Před náboženským útlakem uteklo do ciziny na půl milionu Čechů, tedy až čtvrtina populace, včetně osobností světového významu, jakými byli pedagog Jan Amos Komenský nebo grafik Václav Hollar. Docházelo k rozsáhlé konfiskaci českých panství. Císař Ferdinand II. položil základy absolutismu. S ním spojený centralismus pak vedl ke germanizaci národa a k úpadku češtiny. K tomu přispělo i pálení zakázaných knih – včetně české Bible kralické… Pobělohorská doba temna plná útlaku a beznaděje trvala půldruhého století. Změna přišla až na konci 18. století, za vlády osvícených panovníků, kdy se rozhořelo české národní obrození.

Reverzní strana mince, která je dílem medailéra Mgr. Petra Horáka, je věnována osobě Ferdinanda II. V horní části najdete jeho portrét doplněný habsburským orlem. V dolní časti se pak nachází rozetnutý nápis RUDOLFŮV MAJESTÁT. Tuto listinu Rudolfa II., podle které nikdo nesměl být nucen ke katolickému ani jinému vyznání, totiž Ferdinand II. nechal rozstřihnout. Kompozici reverzu uzavírá opis POBĚLOHORSKÁ PROTIREFORMACE. Protože mince České mincovny vycházejí v zahraniční licenci ostrova Niue, nesou na averzní straně jeho státní znak, nominální hodnotu 10 DOLLARS (NZD) a letopočet emise 2021. To vše je doplněno staroměstským chodníkem se sedmadvaceti křížky, které reprezentují popravené české pány.Autor: Mgr. Petr Horák
Razila: Česká mincovna a.s., emitent: Niue

Průměr: 22 mm, hmotnost: 7.78 g, nominál: 10 NZD

Ryzost: 999,9/1000 Au
Hrana proof: hladká


Proof
(300 ks)
16.950 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2021_10_NZD_Au_Doba_temna_proof_obal_1
2021_10_NZD_Au_Doba_temna_proof_obal_2
2021_10_NZD_Au_Doba_temna_proof_obal_3