Zlatá mince Staroměstská exekuce - Čeští pánové

Květen 2021 - Pamětní mince ČM - Zlatá mince Staroměstská exekuce - Čeští pánové
Zlatá mince Staroměstská exekuce - Čeští pánové

Třetí zlatá mince České mincovny z minisérie s názvem Staroměstská exekuce je věnována českým pánům, kteří před 400 lety vydechli naposledy.

Zatímco král Fridrich Falcký po prohrané bitvě na Bílé hoře uprchl do Holandska, většina představitelů poraženého stavovského povstání zůstala v českých zemích s nadějí, že císařova odplata za jejich zradu bude mírná. Bohužel se zmýlili a jejich absolutní trest vstoupil do dějin jako staroměstská exekuce. Tato krutá podívaná je známa též jako poprava 27 českých pánů, avšak skutečně urozených mužů bylo mezi odsouzenými jenom několik. Dne 21. června 1621 poslal kat na onen svět 3 odsouzené stavu panského, 7 rytířského, a 17 měšťanského. Byli jimi Jáchym Ondřej Šlik, Václav Budovec z Budova, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Kašpar Kaplíř ze Sulevic, Prokop Dvořecký z Olbramovic, Fridrich z Bílé, Jindřich Otta z Losu, Diviš Černín z Chudenic, Vilém Konecchlumský z Konecchlumí, Bohuslav z Michalovic, Valentin Kochan z Prachové, Tobiáš Štefek z Koloděj, Ján Jesenský, Kryštof Kober z Koberšperku, Jan Šultys z Felsdorfu, Maxmilián Hošťálek z Javořice, Jan Kutnauer ze Sonnenštejna, Simeon Sušický ze Sonnenštejna, Nathanael Vodňanský z Uračova, Václav Maštěrovský z Jizbice, Jindřich Kozel z Peclinovce, Ondřej Kocour z Votína, Jiří Řečický, Michal Witmann, Simeon Vokáč z Chyš, Leander Rüppel z Ruppachu a Jiří Hauenšild z Fürstenfeldu. Pořadí poprav bylo stanoveno podle stavovské důstojnosti. Většině odsouzených byly setnuty hlavy, tři byli oběšeni. Nejkrutější osud potkal proslulého lékaře Jána Jesenského, kterému byl před popravou vyříznut jazyk. Příznivci popravovaných i jejich odpůrci se shodli na tom, že všichni pánové se tváří v tvář smrti zachovali důstojně. Většinou šlo o zralé muže. Duchovní útěchu jim poskytovali kněží, kteří pak přihlížejícímu davu tlumočili poslední slova. Po celou dobu exekuce se však hlasitě troubilo a bubnovalo, aby je lid neslyšel. Ani po smrti neměli popravení klid. Jejich ostatky byly znetvořeny – rozčtvrceny, vplétány do kola, naráženy na kůly a vystavovány na veřejnosti jako výmluvné varování…

Mgr. Petr Horák
vyobrazil na reverzní straně mince detail kata Jana Mydláře připraveného máchnout mečem. Bohatý opis uvádí v několika řádcích jména některých odsouzených, která zvyšují dojem svištícího meče, a také text POPRAVA 27 ČESKÝCH PÁNŮ – 21. 6. 1621. Protože mince České mincovny vycházejí v zahraniční licenci ostrova Niue, nesou na averzní straně jeho státní znak, nominální hodnotu 10 DOLLARS (NZD) a letopočet emise 2021. To vše je doplněno staroměstským chodníkem se sedmadvaceti křížky.Autor: Mgr. Petr Horák
Razila: Česká mincovna a.s., emitent: Niue

Průměr: 22 mm, hmotnost: 7.78 g, nominál: 10 NZD

Ryzost: 999,9/1000 Au
Hrana proof: hladká


Proof
(300 ks)
17.790 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2021_10_NZD_Au_Cesti_panove_proof_obal_1
2021_10_NZD_Au_Cesti_panove_proof_obal_2
2021_10_NZD_Au_Cesti_panove_proof_obal_3