Zlatá dvouuncová mince Sv. Ludmila a sv. Václav

Duben 2021 - Pamětní mince ČM - Zlatá dvouuncová mince Sv. Ludmila a sv. Václav
Zlatá dvouuncová mince Sv. Ludmila a sv. Václav

Můžete rezervovat emailem nebo žádankou. Uvedená cena je orientační - známa bude po vydání mince.

Zlaté dvouuncové mince České mincovny jsou tradičně věnovány známým historickým dvojicím. V roce 2021, kdy si připomínáme 1100. výročí umučení svaté Ludmily, tuto dvojicí tvoří kněžna a její vnuk svatý Václav.

Když si Ludmila, dcera pohanského velmože ze Pšova, brala přemyslovského knížete Bořivoje I., jistě netušila, že se začíná psát nová etapa v dějinách střední Evropy. Po boku svého manžela totiž přijala křest a novou víru přinesla do Čech, kde Přemyslovci vládli. Zapomenout na slovanské bohy jí netrvalo dlouho a v duchu křesťanství, které jí představil sám věrozvěst Metoděj, zasvětila svůj život péči o bližní. Vždy mírná a spravedlivá žena proslula zvláště laskavostí a štědrostí – k chudým, nemohoucím, vdovám, sirotkům, … Osud Ludmiliny snachy, kterou si za ženu vybral její syn Vratislav, byl zpočátku podobný. Drahomíra pocházela z pohanského kmene Polabských Slovanů a po svatbě byla pokřtěna, avšak Kristus do jejího srdce nevstoupil. Když kníže Vratislav zemřel, stala se Drahomíra z rozhodnutí kmenového shromáždění regentkou země, protože její synové nebyli plnoletí. Výchovu chlapců – Václava a Boleslava – však velmoži svěřili jejich babičce Ludmile, což se Drahomíry velmi dotklo. Se svou tchyní se rozcházela v politických názorech a žárlila na její oblibu, které se těšila u budoucího knížete Václava i u celého lidu. Ve snaze zbavit se Ludmilina vlivu si Drahomíra najala dva vrahy, kteří ji uškrtili. Právě mučednický skon však Ludmile zajistil nesmrtelnost. Václav na babičku, která ho vychovala, nezapomněl a začal budovat její kult. Netrvalo dlouho a byla prohlášena za svatou…

Akademický sochař Zbyněk Fojtů
se při tvorbě reverzní strany mince inspiroval proslulým votivním obrazem Jana Očka z Vlašimi. Středověké portréty světců s korunami a svatozářemi doprovází erb s plamennou orlicí a opis SVATÁ LUDMILA – SVATÝ VÁCLAV. Protože se jedná o minci vydávanou v zahraniční licenci ostrova Niue, nese averzní strana nezbytné atributy tohoto emitenta – jméno a portrét královny Alžběty II., nominální hodnotu 100 DOLLARS a rok emise 2021. To vše je doplněno artefakty staroslovanských křesťanů.

Dvě historické osobnosti, dvě unce zlata a pouhých 200 kusů mincí!Autor: ak. soch. Zbyněk Fojtů
Razila: Česká mincovna a.s., emitent: Niue

Průměr: 40 mm, hmotnost: 62.2 g, nominál: 100 NZD

Emise: duben 2021


Ryzost: 999,9/1000 Au
Hrana proof: hladká


Proof
(200 ks)
100.991 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2021_100_NZD_Au_Sv._Ludmila_a_Sv._Vaclav_proof_etue_1
2021_100_NZD_Au_Sv._Ludmila_a_Sv._Vaclav_proof_etue_2
2021_100_NZD_Au_Sv._Ludmila_a_Sv._Vaclav_proof_etue_3