Zlatá mince Válečný rok 1939 - Protektorát Čechy a Morava

Březen 2021 - Pamětní mince ČM - Zlatá mince Válečný rok 1939 - Protektorát Čechy a Morava
Zlatá mince Válečný rok 1939 - Protektorát Čechy a Morava

Můžete rezervovat emailem nebo žádankou. Uvedená cena je orientační - známa bude po vydání mince.

První zlatá mince České mincovny ze čtyřdílné minisérie Válečný rok 1939 připomíná zřízení protektorátu Čechy a Morava, ke kterému došlo několik měsíců před vypuknutím druhé světové války.

Období protektorátu Čechy a Morava patří k nejtemnějším kapitolám českých dějin. Dne 16. března 1939 byla ve zbytcích naší země, která byla rozbita mnichovským diktátem, nastolena nacistická diktatura. Naším jediným účelem se tehdy stalo sloužit Třetí říši a nenasytným požadavkům jejího vůdce. Předválečné Československo patřilo mezi deset nejbohatších a průmyslově nejvyspělejších států světa a totalitní režim potřeboval pro své výboje jeho bohatý válečný potenciál… Přestože zlí jazykové tvrdí, že jsme se namísto boje zbaběle podřídili, není to pravda. Nevzdali jsme se. Samozřejmě tu byli tací, kteří poznali, že kdo bude pracovat pro Německo, bude mít relativní klid. Na druhou stranu ale řada lidí pochopila, že když nacisté uspějí, formální autonomie protektorátu ani existence českého národa nebudou mít dlouhého trvání. Tito vlastenecky uvědomělí lidé zformovali domácí odboj. Důstojníci a politici vytvářeli ilegální organizace v ústraní konspiračních bytů nebo v hlubokých lesích a nepřístupných horách. Umělci psali protiokupační texty a vytvářeli protinacistické kresby v osamění svých pracoven a ateliérů. Dělníci prováděli sabotáže ve zbrojních továrnách beze svědků. Veřejnost neváhala demonstrovat odpor vůči nacistické okupaci tak, aby to viděl celý svět… Díky všem těmto hrdinům – opěvovaným i neznámým – náš národ překonal útrapy druhé světové války se ctí.

Mince je dílem medailéra Mgr. Art. Miroslava Hrice, Art.D. Na reverzní straně nacisté vyvracejí hraniční sloup, což symbolizuje vyvrácení republiky, jež bylo zahájeno mnichovskou dohodou a dokončeno zřízením protektorátu. Výjev doprovází mapa protektorátu doplněná oblastmi, které si přisvojila Třetí říše. Protože licenci k vydávání pamětních mincí České mincovny poskytuje tichomořský ostrov Niue, nese averzní strana jeho nezbytné atributy – jméno a portrét královny Alžběty II., nominální hodnotu 5 DOLLARS (NZD) a rok vydání 2021.Autor: Mgr. Art. Miroslav Hric, Art.D.
Razila: Česká mincovna a.s., emitent: Niue

Průměr: 16 mm, hmotnost: 3.11 g, nominál: 5 NZD

Emise: březen 2021


Ryzost: 999,9/1000 Au
Hrana proof: hladká


Proof
(300 ks)
7.750 Kč
(0 ks skladem)