Sada dvou dukátů Královské dvojice - Vratislav II. a Svatava Polská

Únor 2021 - Medaile a repliky hist. mincí - Sada dvou dukátů Královské dvojice - Vratislav II. a Svatava Polská
Sada dvou dukátů Královské dvojice - Vratislav II. a Svatava Polská

Čtvrtá sada dvou zlatých dukátů z cyklu České mincovny Královské dvojice, který vzdává hold významným historickým párům, je věnována Vratislavu II. a Svatavě Polské.

Dne 15. června 1085 se Čechové dočkali historického úspěchu – přemyslovský kníže Vratislav II. se stal prvním českým králem Vratislavem I. Tímto nedědičným titulem se mu císař Svaté říše římské Jindřich IV. odvděčil za věrnost a čest, které v časech, kdy bylo spojenectví na prodej, nebyly pravidlem. Vratislav stál po Jindřichově boku na bitevním i politickém kolbišti, a to i ve chvílích, kdy mu žádný jiný přítel nezbyl. Podporoval ho zejména v boji o investituru, ve kterém se rozhodovalo o tom, jestli může církevní hodnostáře jmenovat světský panovník či papež. Vratislavova třicetiletá vláda se nesla ve znamení růstu prestiže a moci českého státu, ale po jeho smrti se mezi Přemyslovci rozhořel svár. Královna vdova Svatava Polská se tehdy opakovaně pokoušela o smír mezi svými potomky – následníky trůnu. Někdy byla úspěšná, jindy ne, ale i díky ní přečkala dynastie Přemyslovců obtížné období mocenské nestability,“ vysvětluje znalec české historie Michal Vitanovský.

Právě mírovým snahám je věnována reverzní strana královnina dukátu – Svatava na ní drží od sebe postavy s výhružně tasenými meči. Při tvorbě reverzní strany králova dukátu, která předkládá Vratislava s korunou, žezlem, praporcem a štítem normanského typu, se ak. soch. Michal Vitanovský inspiroval dobovými denáry a historickou freskou ze znojemské rotundy. Averzní strana, která je oběma dukátům společná, nese dvojportrét královského páru. „Historické zobrazení královny Svatavy se nedochovalo, a jediným vodítkem se tak stal značný věkový rozdíl manželů. Pokud jde o životní data, jisté jsou jen letopočty úmrtí,“ dodává medailér.

Dvojice ražeb je uložena do elegantní dřevěné krabičky, jejíž víčko zdobí osobnosti krále a královny symbolizované šachovými figurkami. Součástí balení je také ilustrovaný certifikát pravosti s průvodním slovem autora.Autor: ak. soch. Michal Vitanovský
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 2x 20 mm, hmotnost: 2x 3.49 g

Ryzost: 986/1000 Au
Hrana proof: hladká


Proof
(300 ks)
19.890 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2021_Au_sada_dukatu_Kralovske_dvojice_proof_obal_1
2021_Au_sada_dukatu_Kralovske_dvojice_proof_obal_2
2021_Au_sada_dukatu_Kralovske_dvojice_proof_obal_3
2021_Au_sada_dukatu_Kralovske_dvojice_proof_obal_4
2021_Au_sada_dukatu_Kralovske_dvojice_proof_obal_5
2021_Au_sada_dukatu_Kralovske_dvojice_proof_obal_6
2021_Au_sada_dukatu_Kralovske_dvojice_proof_obal_7