Zlatá uncová medaile Příběhy naší historie - Svaz junáků - skautů RČS

Červen 2019 - Medaile a repliky hist. mincí - Zlatá uncová medaile Příběhy naší historie - Svaz junáků - skautů RČS
Zlatá uncová medaile Příběhy naší historie - Svaz junáků - skautů RČS

Pátá zlatá medaile České mincovny o hmotnosti jedné trojské unce z cyklu „Příběhy naší historie“ je věnována junákům – českým skautům.

Příběh skautů, jehož ústředním motivem je povinnost – k sobě samým, bližním, vlasti, planetě a celému lidstvu –, začal psát Angličan Robert Baden-Powell. Zapálený průzkumník a znalec lesní moudrosti se rozhodl předat své zkušenosti další generaci chlapců s cílem vychovat z nich dobré občany. Jeho příručky a tábory daly roku 1907 vzniknout skautskému hnutí. Ideje, které kladly důraz na čest, kamarádství, úctu k hodnotám a lásku k přírodě, se rychle rozšířily do celého světa – včetně tehdejšího Rakouska-Uherska. Roku 1911 se český pedagog Antonín Benjamin Svojsík vypravil do Anglie, aby poznal, co znamená být skautem. Čilý ruch, vzorný pořádek a svornost chlapců ve stejnokrojích s šátky a širokými klobouky mu učarovaly. Domů se vracel s odhodláním propagovat skauting ze všech sil. Hned následujícího roku vyšla jeho kniha s názvem Základy junáctví a poblíž hradu Lipnice se konal první skautský tábor pro třináct chlapců – řečených junáků. O další rok později vznikl v hlavách českých skautských vedoucích ikonický světový unikát – stan s podsadou – a od roku 1915 se u nás ze skautingu mohly těšit i dívky. Bouřlivé 20. století pak junákům přichystalo mnoho překážek a strastí, ale v duchu svého hesla „Buď připraven!“ vytrvali. Zájem o jejich činnost je v současné době větší než kdy předtím.

Medailér MgA. Martin Dašek umístil na averzní stranu medaile českou vlajku a charakteristickou skautskou ikonografii – klobouk, lilii a odznak se třemi orlími pery, který junáci získávají za splnění tří náročných celodenních zkoušek mlčení, hladu a samoty. Opis předkládá současný název hnutí JUNÁK – ČESKÝ SKAUT doplněný mottem BUĎ PŘIPRAVEN. Na reverzní straně pak najdete skupinu junáků sedících u ohně před stanem s podsadou. Letopočty v opisu připomínají založení organizace roku 1912, vznik zastřešujícího „Svazu junáků – skautů republiky Československé“ roku 1919 a trojí obnovení organizace v letech 1945, 1968, 1989.

Každý z pouhých 100 kusů medailí je ručně číslovaný na hraně a opatřený speciálním certifikátem původu.Autor: MgA. Martin Dašek
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 37 mm, hmotnost: 31.1 g (1 Oz)

Ryzost: 999,9/1000 Au
Hrana proof: hladká s číslováním


Proof
(100 ks)
47.950 Kč
(0 ks skladem)