Zlatá mince Alchymisté - John Dee

Duben 2019 - Pamětní mince ČM - Zlatá mince Alchymisté - John Dee
Zlatá mince Alchymisté - John Dee

Dějiny alchymie, tajuplné činnosti kombinující vědu s uměním, jsou neodmyslitelně spjaty se snahou vyrobit žlutý kov. Je proto logické, že pamětní mince, které připomínají nejvýznamnější alchymisty působící na našem území v časech renesance, jsou vyrobeny z ryzího zlata. Jako první se ve čtyřdílné minisérii České mincovny představuje John Dee.

Hlavním cílem alchymistického díla byla přeměna neušlechtilého v ušlechtilé. Mezi alchymisty bychom nalezli předchůdce dnešních chemiků, jejichž primárním zájmem bylo poznat zákony hmoty. Po jejich boku však – se stejným zápalem, ale zcela přízemní motivací – prováděli své experimenty alchymisté, kteří chtěli získat bohatství a moc. Cílem jejich snažení se stala přeměna olova ve zlato. Dobrým příkladem dobového vědce, pro kterého bylo poznání cennější než bohatství, byl John Dee – významný intelektuál alžbětinské Anglie, filozof, matematik a alchymista. „Na pražském dvoře Rudolfa II. prožil krátké, ale důležité období svého života. Přijel sem v doprovodu Edwarda Kelleyho. Nějakou dobu strávil také na jihočeském panství Viléma z Rožmberka. Na obou místech budil obdiv svými vědomostmi i experimenty. Spekuluje se o tom, že jeho tajným posláním byla výzvědná činnost ve prospěch anglické královny Alžběty. Po návratu domů již nedokázal získat zpět své původní postavení a zemřel v zapomnění,“ vypráví akademický sochař Michal Vitanovský, který je autorem mince.

„Přestože podobu všech čtyř renesančních alchymistů, které cyklus představuje, známe z jejich dobových vyobrazení, na mincích nenajdete portréty v pravém slova smyslu. Obličeje, v pozici en face, totiž dělí svislá linie. Z historických podobizen, kterým nechybí některé charakteristické detaily, například pokrývky hlavy, jsem použil jen polovinu. Druhou polovinu každé mince tvoří hladká plocha posázená některými z mnoha symbolů používaných v astronomii, astrologii a samozřejmě také alchymii. Tyto značky mívaly více významů i grafických modifikací – i když je dnes již nedokážeme spolehlivě číst, v minulosti tvořily jazyk, jemuž alchymisté dobře rozuměli,“ vysvětluje Michal Vitanovský. Averzní strana mince pak nese jméno a portrét královny Alžběty II., nominální hodnotu 5 DOLLARS (NZD) a rok emise 2019 – tj. atributy ostrova Niue, který České mincovně propůjčuje licenci k ražbě vlastních pamětních mincí –, ale také řadu alchymistických značek, kterým vévodí slunce.

Nedílnou součástí mince je atraktivní balení vyvedené ve stylu alchymistického zápisníku. Vedle průvodního textu autora mince obsahuje ještě originální kresbu, která zachycuje Johna Dee.Autor: ak. soch. Michal Vitanovský
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 16 mm, hmotnost: 3.11 g

Ryzost: 999,9/1000 Au
Hrana proof: hladká


Proof
(300 ks)
---
(0 ks skladem)
Další obrázky
2019_5_NZD_Au_Alchymiste_John_Dee_nahled_popis
2019_5_NZD_Au_Alchymiste_John_Dee_proof_blistr_1
2019_5_NZD_Au_Alchymiste_John_Dee_proof_blistr_2
2019_5_NZD_Au_Alchymiste_John_Dee_proof_blistr_3
2019_5_NZD_Au_Alchymiste_John_Dee_proof_blistr_4
2019_5_NZD_Au_Alchymiste_John_Dee_proof_blistr_5