Pětidukát ČR 2019 Čechy

Leden 2019 - Medaile a repliky hist. mincí - Pětidukát ČR 2019 Čechy
Pětidukát ČR 2019 Čechy

Tradiční zlaté dukáty České republiky jsou v roce 2019 věnovány historickým zemím Koruny české. Čechy se – úměrně jejich velikosti – objevují na pětidukátu České mincovny.

Ačkoli jsou Čechové slovanského původu, svůj latinský název „Bohemia“ dostala kotlina v povodí Labe podle keltského kmene Bójů. Kelty vystřídali germánští Markomani a v 7. století konečně přišla řada na samotné Čechy, kteří se pod vedením mytického praotce Čecha (kořen slova Čech pravděpodobně odpovídá výrazu pro člověka) usadili u hory Říp. Podřídili si zdejší starší slovanské skupiny a utvořili spolek na obranu před útoky východofranské říše. V následujících staletích se jejich osudy propletly s osudy Moravanů a Slezanů. Dohromady tyto národy vytvořily mocné země Koruny české, které nezřídka ovlivňovaly osudy celé Evropy a v různých obměnách přetrvaly dodnes. S rozlohou čítající 52 065 km2 a s přibližně šesti miliony obyvatel jsou Čechy největší z dnešních tří českých zemí.

Stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí na červeném poli – takový je historický znak Čech, který odkazuje na českou odvahu a který je umístěn ve středu averzní strany zlatého pětidukátu. „Reliéf obklopující štít s českým lvem je tvořen souborem architektonických památek zastupujících kulturně-historické bohatství země. Připomínají nejen hlavní město, ale také některé regiony, přičemž slohový rozsah zahrnuje románské umění, gotiku, renesanci a baroko. Završujícím prvkem kompozice je ikonická hora Říp s románskou rotundou. Dole kompozici uzavírá nápis ČECHY,“ vysvětluje akademický sochař Michal Vitanovský.

Reverzní strana je společná všem čtyřem dukátovým ražbám České republiky vydaným v roce 2019. Lineární členění zjednodušené mapy České republiky zachycuje současnou síť krajů a dělení perlovcem naznačuje zemské hranice. Šrafury, které hranice přesahují, pak připomínají starší rozsah zemského území. V horní části mapu doprovází lineárně naznačená současná státní vlajka a ve spodní části se nachází historická Svatováclavská koruna. Společné užití těchto motivů zdůrazňuje kontinuitu naší státnosti.

Emisní náklad zlaté ražby o hmotnosti dvou dukátů čítá pouhých 100 kusů. Její specifikace vycházejí z ikonických prvorepublikových Svatováclavských dukátů.Autor: ak. soch. Michal Vitanovský
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 34 mm, hmotnost: 17.45 g

Ryzost: 986/1000 Au
Hrana proof: hladká


Proof
(100 ks)
27.950 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2019_Petidukat_CR_2019_Cechy_Au_proof_etue