Dvoudukát ČR 2019 Morava

Leden 2019 - Medaile a repliky hist. mincí - Dvoudukát ČR 2019 Morava
Dvoudukát ČR 2019 Morava

Na tradičních zlatých dukátech České republiky se v roce 2019 objevují historické země Koruny české. Moravě je – úměrně její velikosti – věnován dvoudukát České mincovny.

Název moravské země je odvozen od stejnojmenné řeky, která jí protéká (výraz předslovanského původu označuje vodu nebo močál). Zpočátku zde žily keltské a germánské kmeny, ale v 9. století se říční úvaly staly domovem Slovanů – Moravanů, kteří vybudovali Velkomoravskou říši. Tvář země, která se stala kolébkou západoslovanské kultury a křesťanské civilizace, sice v následujících staletích měnila podobu, ale její význam zůstal zachován. Osudy Moravy se propletly s osudy Čech a Slezska a jejich národy společně utvořily mocné země Koruny české, které leckdy ovlivňovaly osudy celé Evropy. Státní zřízení a režimy přicházely a odcházely, ale tyto tři země přetrvaly a dodnes tvoří jeden celek. S rozlohou činící 22 349 km2 a s populací čítající zhruba tři miliony obyvatel je Morava druhou ze tří českých zemí.

Stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou zbrojí a zlatou korunou na modrém poli – takový je historický znak Moravy, který symbolizuje moravskou sílu a je umístěn ve středu averzní strany zlatého dvoudukátu. „Štít s moravskou orlicí je obklopený některými charakteristickými památkami země. Připomenuty jsou dva typické rysy Moravy, totiž folklór a vinařství. Horní část uzavírá jedna ze známých výškových staveb – takzvaná Štramberská Trúba, gotická věž, která dnes slouží jako rozhledna. Na protilehlé straně je nápis MORAVA,“ popisuje své dílo akademický sochař Michal Vitanovský.

Reverzní strana je společná všem čtyřem dukátovým ražbám České republiky vydaným v roce 2019. Lineární členění zjednodušené mapy České republiky zachycuje současnou síť krajů a dělení perlovcem naznačuje zemské hranice. Šrafury, které hranice přesahují, pak připomínají starší rozsah zemského území. V horní části mapu doprovází lineárně naznačená současná státní vlajka a ve spodní části se nachází historická Svatováclavská koruna. Společné užití těchto motivů zdůrazňuje kontinuitu naší státnosti.

Tradiční zlatá ražba o hmotnosti dvou dukátů vychází v nákladu čítajícím pouhých 100 kusů a respektuje specifikace nastavené legendárními Svatováclavskými dukáty.Autor: ak. soch. Michal Vitanovský
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 25 mm, hmotnost: 6.98 g

Ryzost: 986/1000 Au
Hrana proof: hladká


Proof
(100 ks)
13.950 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2019_Dvoudukat_CR_2019_Morava_Au_proof_etue