Dukátová řada ČR 2018 - 25 let České republiky - sady čtyř medailí

Leden 2018 - Medaile a repliky hist. mincí - Dukátová řada ČR 2018 - 25 let České republiky - sady čtyř medailí
Dukátová řada ČR 2018 - 25 let České republiky - sady čtyř medailí

Dukátová řada je tradiční emisí České mincovny, která se poprvé objevila již roku 1997. Každoročně představuje ryze česká témata – například korunovační klenoty, staré české pověsti či to nejlepší z prvorepublikové kultury – a ani rok 2018 není výjimkou. U příležitosti 25. výročí vzniku samostatné České republiky jsou zlaté ražby věnovány atributům, které náš suverénní stát definují a reprezentují uvnitř i navenek.

Sada dukátů má jednotlivé certifikáty k medailím - společný ne.

Dukát – MĚNA: Měna není jen pouhým prostředkem směny. Je dokladem současné ekonomické i politické situace státu, který ji vytvořil, a zároveň odrazem minulosti národa, který ji používá.

Dvoudukát – PREZIDENT: Prezident je symbolem, reprezentantem a hlavou státu. Zastupuje svou zemi navenek, uvnitř promlouvá k jejím občanům a utváří atmosféru panující ve společnosti.

Pětidukát – HRANICE STÁTU:
Hranice, které oddělují stát od jeho sousedů, nejsou pouhou čárou na mapě. Střetávají se na nich unikátní pořádky a kultury, jejichž zájmy jsou často zcela odlišné.

Desetidukát – ÚSTAVA:
Základní a nejdůležitější zákon státu definuje organizaci moci v zemi, ale především předkládá zásadní práva, hodnoty, principy, tradice i ambice její společnosti.

Dukátová řada je dílem předního medailéra ak. soch. Zbyňka Fojtů, pedagoga a mnohonásobného vítěze výtvarných soutěží ČNB. Reverzní strana je společná všem čtyřem ražbám a nese originálně pojatá herladická zvířata spolu s nápisy 2018 – 25 LET ČESKÉ REPUBLIKY. Averzní strany pak patří jednotlivým atributům státu – měna je ztvárněna kompozicí inspirovanou desetikorunovou mincí, osobnost prezidenta zastupuje koláž složená z vlajky, standarty a panoramatu Pražského hradu, hranice státu s vyznačenými kraji České republiky střeží český lev a výňatek z preambule ústavy lemují český lev, moravská orlice a slezská orlice.

Kompletní dukátová řada uložená do luxusní dřevěné etue opatřené výpravným certifikátem pravosti vychází v nákladu pouhých 100 kusů. Všechny čtyři dukátové ražby disponují autentickými dukátovými specifikacemi – hmotnost a ryzost zlata použitého při ražbě vychází ze Svatováclavských dukátů, které jsou považovány za vrcholné dílo českého mincovnictví. Dukátová řada dále vyniká především nadstandardně velkým průměrem ražeb a mimořádnou kvalitou proof, jež tradiční české dukáty posouvá až na samý vrchol umu moderního mincovnictví.Autor: ak. soch. Zbyněk Fojtů
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 19.75, 25, 34 a 42 mm, hmotnost: 3.49, 6.98, 17.45 a 34.91 g

Ryzost: 986/1000 Au
Hrana proof: hladká


Proof
(100 ks)
104.990 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2018_Dukatova_rada_25_let_CR_Au_proof_1_etue
2018_Dukatova_rada_25_let_CR_Au_proof_2_etue
2018_Dukatova_rada_25_let_CR_Au_proof_3_etue
2018_Dukatova_rada_25_let_CR_Au_proof_4_certifikat
2018_Dukatova_rada_25_let_CR_Au_proof_5_medaile
2018_Dukatova_rada_25_let_CR_Au_proof_6_medaile
2018_Dukatova_rada_25_let_CR_Au_proof_7_medaile
2018_Dukatova_rada_25_let_CR_Au_proof_8_medaile