Zlatá čtvrtuncová mince Arnošt z Pardubic - první česká korunovace českého krále

Září 2017 - Pamětní mince ČM - Zlatá čtvrtuncová mince Arnošt z Pardubic - první česká korunovace českého krále
Zlatá čtvrtuncová mince Arnošt z Pardubic - první česká korunovace českého krále

Nominální hodnota mince 10 NZD.

Karel IV. je takřka bezvýhradně považován za největšího Čecha všech dob. Četné skutky, které mu zajistily přízvisko Otec vlasti, by však nebyly možné bez přičinění muže stojícího po jeho boku. Byl jím Arnošt z Pardubic, kterému vzdává hold čtvrtuncová zlatá mince České mincovny.

Arnošt pocházel z rodu pánů z Pardubic a do dějin vstoupil jako první český arcibiskup. Během studií v Broumově, Bologni a Padově získal vynikající vzdělání a byla to právě Itálie, kde se seznámil s budoucím Karlem IV. Stal se jeho rádcem a důvěrným přítelem a roku 1347 – tedy před 670 lety – ho korunoval českým králem. Korunoval rovněž královu manželku Blanku z Valois. Nejednalo se o jen tak ledajaký ceremoniál – Arnošt z Pardubic byl totiž prvním českým církevním hodnostářem, kterému papež udělil právo korunovat české krále (do zřízení pražského arcibiskupství korunoval české krále arcibiskup mohučský). To však není vše, co Arnošta s Lucemburkem pojilo – za jeho přítomnosti vysvětil základní kámen katedrály svatého Víta, v době nepřítomnosti krále spravoval celou zemi, stal se jeho diplomatem a významnou měrou přispěl k založení Karlovy univerzity, kde pak působil jako kancléř. Podle historických pramenů byl vysoký, krásný, ušlechtilý a štědrý. Měl mimořádný rozhled a byl vynikajícím řečníkem. Ódy na něj pěl i jeho přítel Francesco Petrarca, renesanční spisovatel a básník, a měl velkou šanci stát se papežem.

Motivem reverzní strany mince se stala památná česká korunovace. „Prostovlasý klečící Karel IV. je otočen zády, protože v tomto vrcholném okamžiku nemá hlavní roli. Ta náleží arcibiskupovi, zastupujícímu boží moc,“ vysvětluje autor mince ak. soch. Michal Vitanovský a dodává, že Arnoštova tvář vychází z busty umístěné ve svatovítské katedrále. „Důraz na český charakter scény obstarává Svatováclavská koruna a patří sem také oba erby. Levý náleží pražskému biskupství, pravý pánům z Pardubic,“ pokračuje medailér. Kompozici reverzu doplňují dvě gotické kružby a opis ARNOŠT Z PARDUBIC – PRVNÍ ČESKÁ KORUNOVACE ČESKÉHO KRÁLE. Averzní strana mince patří nominální hodnotě 10 DOLLARS (NZD), jménu a portrétu královny Alžběty II. a roku emise 2017 – tedy atributům poskytovatele licence pro vydávání mincí České mincovny, kterým je ostrov Niue. „Horizontální sestava lomených oblouků pak připomíná nejen vládnoucí sloh doby, ve které arcibiskup žil. Navozuje také komplikovanou cestu, ne nepodobnou bludišti, vedoucí k nejvyššímu stupni moci. Ten zastupuje prázdný trůn, mocenský vrchol, který láká každého, kdo má dostatečnou ctižádost a víru ve vlastní schopnosti,“ uzavírá Michal Vitanovský.Autor: ak. soch. Michal Vitanovský
Razila: Česká mincovna a.s., emitent: Niue

Průměr: 22 mm, hmotnost: 7.78 g

Ryzost: 999,9/1000 Au
Hrana proof: hladká


Proof
(200 ks)
11.450 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2017_10_NZD_Arnost_z_Pardubic_Au_proof_etue