Stříbrná absolventská medaile - Karlova univerzita

Únor 2020 - Medaile a repliky hist. mincí - Stříbrná absolventská medaile - Karlova univerzita
Stříbrná absolventská medaile - Karlova univerzita

Můžete rezervovat Emisním plánem ČM 2020, emailem nebo žádankou.

Všem studentům a absolventům Karlovy univerzity, ale také obdivovatelům odkazu Karla IV. udělá radost stříbrná pamětní medaile České mincovny.

Karel IV.
byl osvícený panovník, který si dobře uvědomoval význam vzdělanosti národa, a svým poddaným proto zajistil první vysoké učení v českých zemích. Jedna z nejstarších evropských univerzit – nejstarší severně od Itálie a východně od Paříže – si záhy získala mezinárodní uznání a její dějiny jsou dějinami naší vlasti. Byla úzce spjata s mistrem Janem Husem a jeho reformním hnutím, s vládou Rudolfa II., který z Prahy vytvořil metropoli vzdělanosti, s protihabsburskou opozicí, která vyústila ve třicetiletou válku, s jarem národů, slovanskou emancipací a vznikem samostatného Československa i s bojem proti útlaku totalitních režimů 20. století. Dnes se Karlova univerzita řadí do prestižního klubu 300 nejlepších vysokých škol světa a stříbrná pamětní medaile bude jejím absolventům navždy připomínat, jak pyšní mohou být na své vzdělání.

Reliéf medaile je dílem dvou mladých medailérů Daniela Antoniho a Martina Pospíšila. Reverzní strana je beze zbytku věnována vyobrazení univerzitní pečeti. Karel IV. na ní klečí před svatým Václavem, kterému s úctou podává zakládací listinu vysokého učení. Po stranách symbolického výjevu se nacházejí erby krále římského a českého a goticky vyvedený opis uvádí SIGILLUM UNIVERSITATIS SCOLARIUM STUDII PRAGENSIS (pečeť studentské obce pražského učení). Averzní strana předkládá korunovaný portrét Karla IV. obklopený česko-latinským opisem KARLOVA UNIVERZITA – UNIVERSITAS CAROLINA. Vlevo od portrétu je umístěn císařský monogram Karla IV., vpravo pak iniciála K ze zakládací listiny univerzity. Dekorativní pozadí averzu navazuje na výtvarné řešení univerzitní pečeti.Autor: Daniel Antonín / Martin Pospíšil
Razila: Česká mincovna a.s.

Průměr: 50 mm, hmotnost: 42 g

Emise: únor 2020


Ryzost: 999/1000 Ag
Hrana proof: hladká


Proof
(0 ks)
2.290 Kč
(0 ks skladem)
Další obrázky
2020_Ag_medaile_Karlova_Univerzita_absolvent_proof_etue
2020_Ag_medaile_Karlova_Univerzita_absolvent_proof_karta